A Bizottság a mai napon határozott lépéseket tett 25 tagállammal szemben, amelyek az uniós jogszabályok be nem tartása révén megakadályozzák azt, hogy az európai fogyasztók élvezhessék a versenyalapú és nyílt energiapiac el őnyeit.

Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia hamarosan felszólító levelet kap a földgázpiacot, valamint a villamosenergia-piacot szabályozó hatályos rendeletek be nem tartása miatt. A Bizottság a földgáz- és a villamosenergia-piacra vonatkozó európai uniós irányelvekkel ellentétes hatósági árszabályozás fenntartása miatt is felszólító levelet küldött Görögországnak, Lengyelországnak, Portugáliának, Romániának és Litvániának.

„Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság idején az európai fogyasztók és vállalkozások viseljék a rosszul működő energiapiac terhét – hangsúlyozta Andris Piebalgs energiaügyi biztos. – A Bizottságnak eltökélt szándéka, hogy minden szükséges lépést megtegyen annak érdekében, hogy az európai fogyasztók élvezhessék a tényleges választási lehetőségek, a jobb árak és a nagyobb ellátásbiztonság előnyeit, amelyek kizárólag egy nyílt és versenyalapú piac révén biztosíthatók.”

A Bizottság mai fellépése a villamosenergia-piacra és a földgázpiacra vonatkozó hatályos közösségi jogszabályok (a 2003-as úgynevezett második energiapiaci reformcsomag) különböző rendelkezéseinek megsértése miatt történt. A Bizottság különösen azokra a rendelkezésekre összpontosított, amelyek a fogyasztók érdekében a tisztességes versenyt garantálják.

Ezzel összefüggésben a Bizottság az alábbi legfontosabb jogsértéseket azonosította:

  • a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők és a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők által szolgáltatott információk hiánya, amely megakadályozza az ellátó vállalkozások hatékony hálózati hozzáférését,
  • a hálózati kapacitásallokációs rendszerek alkalmatlansága a tagállamokon belüli villamosenergia-átviteli és földgáz szállító hálózatok használatának optimalizálására,
  • a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők és a nemzeti hatóságok közötti határ menti koordináció és együttműködés hiánya, amelyekre a határkeresztező rendszerösszekötők hálózati kapacitásának jobb felosztása érdekében van szükség ahhoz, hogy a meglévő villamosenergia-hálózat használata az országos szint helyett regionális és európai szinten legyen optimalizálható,
  • a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők nem megfelelő erőfeszítései a maximális kapacitás elérhetővé tételére vonatkozóan, a piacra lépés és a verseny lehetőségeinek optimalizálása érdekében. Mindez főként a máskülönben kihasználatlan rövid távú kapacitást és a földgáz fizikai áramlásával ellentétes irányú („backhaul”) kapacitást érinti,
  • az a körülmény, hogy a tagállami hatóságok nem lépnek fel eredményes módon az európai uniós rendeletek megsértőivel szemben, és hiányoznak az eredményes nemzeti szintű szankciórendszerek is,
  • az árszabályozás fenntartása, ami különösen a nagyfogyasztók számára előnyös, és akadályokat gördít az új piaci szereplők útjába,
  • a fogyasztók számára rendelkezésre álló megfelelő vitarendezési eljárások hiánya nemzeti szinten; a villamosenergia- és a földgázpiaci irányelv alapvető elve, hogy a belső piac előnyeit élvező minden állampolgár egyben magas szintű fogyasztóvédelemben is részesülhessen. A panaszkezelés áttekinthető, egyszerű és olcsó eljárásainak hiánya azonban visszavetheti a fogyasztók belső piaci részvételét. A villamosenergia- és a földgázpiaci irányelv egyértelmű kötelezettségeket tartalmaz annak biztosítására, hogy ezek az eljárások rendelkezésre álljanak és a fogyasztók számára tényleges alternatív lehetőségeket nyújtsanak.

A villamos energia és a földgáz belső piacára vonatkozó rendeletek alapvető fontosságúak a valódi versenyalapú európai energiapiac megteremtése szempontjából. A piacok működéséhez és hatékony integrációjához az európai uniós jogszabályok megfelelő alkalmazása szükséges. A Bizottság a villamos energia és a földgáz belső piacának megvalósítását a fenntartható, versenyképes és biztonságos energiaellátásra vonatkozó stratégiájának egyik kiemelt területeként tartja számon. A Bizottság megítélése szerint a fenntartható, versenyképes és biztonságos energiaellátás megvalósítása lehetetlen olyan nyitott energiapiacok nélkül, amelyeken az európai vállalkozások európai szinten versenghetnek egymással. Az integrált európai energiapiac megteremtése kulcstényező lesz az ellátás biztonságának javítása és az Európai Unión belüli versenyképesség fellendítése szempontjából. Mindez közvetlenül szolgálja az európai fogyasztók érdekeit.