„A közbeszerzések során rendelkezésre álló uniós finanszírozás maradéktalan felhasználása és a további források biztosítása nemzetgazdasági érdek, hiszen ezek a recesszió és az exportpiacok beszűkülésének időszakában is folyamatos megrendeléseket jelentenek a hazai vállalkozások számára.” – hangzott el a Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetségének (KÖSZ) megújult elnökségét bejelentő sajtóbeszélgetésen.

A KÖSZ elnöki tisztét júniustól Dr. Dezső Attila tölti be, a szövetség alelnökének teendőit Dr. Lantos András, a főtitkári feladatokat pedig Dr. Miklós Gyula látja el.

A tavalyi évben a közbeszerzési eljárások értéke az Európai Unióban a tagállamok összesített nemzeti jövedelmének mintegy 16,5 százalékát tette ki. Magyarországon ez az arány 2008-ban a folyóáras GDP 7%-a körül alakult és mintegy 2200 milliárd forintot ért el. „Mivel a közbeszerzések nemzetgazdasági súlya a jövőben várhatóan tovább növekszik, az uniós források hatékony felhasználásának igénye hazánkban is nagymértékben felértékeli az itthon alig 15 éves múltra visszatekintő közbeszerzői szakmát.” – mondta Dr. Dezső Attila, a KÖSZ elnöke.

A közbeszerzés intézményrendszerében az ajánlatkérőket és az ajánlattevőket egyaránt támogató Szövetség álláspontja szerint a Közbeszerzésekről szóló törvény alapelveinek következetes alkalmazásával és a túlbürokratizált formai szabályok korlátozásával az ajánlatkérők jelentősen javíthatják a közbeszerzési eljárások hatékonyságát és csökkenthetik az eljárásokat ellehetetlenítő jogorvoslatok számát.

Az ajánlattevők hatékony versenyeztetése érdekében a KÖSZ megújult elnöksége fő feladatának tekinti a közbeszerzések során alkalmazott legjobb szakmai gyakorlat kialakítását és rendszerszemléletű elterjesztését. Első lépésként az elnökség az ez idáig főként jogászokat, auditorokat és mérnököket tömörítő Szövetséget megnyitja a közbeszerzésekben hivatásszerűen érintett, országszerte mintegy 8-10 ezer közbeszerzési referensként dolgozó szakember előtt, számukra széleskörű szakmai fórumot és általános érdekképviseletet biztosít.

Az elnökség további célja, hogy elősegítse a gyakorlati szakemberek és a közbeszerzések felügyeletét ellátó testületek közötti szakmai párbeszédet annak érdekében, hogy az operatív feladatokat ellátó referensek eljárási tapasztalatai a jövőben utat találjanak és beépülhessenek a közbeszerzések szakmai szabályozásába.

Dr. Lantos András, a Szövetség alelnöke elmondta, hogy az állami költségvetés forrásainak jelentős része közbeszerzési eljárások keretében kerül felhasználásra. (Lásd az alábbi grafikont) A tavalyi évben hazánkban 4988 közbeszerzési eljárás zárult le, ebből 4352 eredményesen. Ez a 2007-ben megvalósult 3598 eredményes eljáráshoz viszonyítva mintegy 21 százalékos növekedést jelent. 2008-ban a közbeszerzési eljárások (ellenszolgáltatásának) értéke mintegy 2200 milliárd forintot tett ki, ami közel 30 százalékkal több a 2007-ben kifizetett mintegy 1700 milliárd forintnál.