Az OBmB honlapján is elérhető a „Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” című kiemelt projektben ((TÁMOP 5.6.2.|null)) készült tankönyv.

A két kötet tanulmányai egységes szemléletet képviselnek, de eltérő megvilágításba helyezik a jelenlegi kriminálpolitika szakterületeit. Avatott elméleti és gyakorlati szakemberei tolmácsolásában az olvasó találkozhat a társadalmi bűnmegelőzés, ezen belül a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, az áldozatsegítés és a bűnelkövetők reintegrációja legújabb kutatási eredményeit felvonultató elméleti jellegű tanulmányokkal és a mindennapi gyakorlati tapasztalatokat bemutató pragmatikus megközelítésű írásokkal.

A letölthető kézikönyv I.

A letölthető kézikönyv II.