A parkolási társaságok egyedi esetekben, nyomós indok alapján engedhessék el, vagy csökkenthessék a pótdíjat, tegyék lehetővé az ügyfeleknek a részletfizetést. Egy konkrét ügy vizsgálata nyomán ezt javasolta Szabó Máté ombudsman a Fővárosi Közgyűlésnek.

A panaszos orvoshoz vitte a feleségét, autójával beállt egy mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóhelyre. A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. “mozgáskorlátozott helyen történő jogtalan parkolás” miatt kirótta az ezért kivethető pótdíjat, csaknem 110 ezer forintot. Ettől a követelésétől annak ellenére sem tekintett el, hogy a panaszos előadta: a felesége 82 %-os rokkantságát 2006 óta orvosi szakvélemény igazolja. A mozgássérülteket megillető előző várakozási engedélye lejárt ugyan, ám az új kiállítása már folyamatban volt, kisnyugdíjasként pedig a pótdíj mértéke súlyosan veszélyeztetné a megélhetésüket.

Az ombudsman megkereste a parkolási társaságot, amely válaszában elzárkózott az ügy egyedi kezelésétől. A kft. szerint nincs is rá lehetőség, mivel a rendelet nem szól arról, hogy hogy méltányossági eljárás keretében mód volna a pótdíj elengedésére, mérséklésére, részletekben történő megfizetésére.

Az állampolgári jogok biztosának ezzel szemben az az álláspontja, hogy amit a jogszabály kifejezetten nem tilt – csupán nem szabályoz – arra a parkolási társaságnak, mint közszolgáltatónak az Alkotmány és a polgári jog alapelvei alapján, indokolt esetekben lehetősége volna. Azzal tehát, hogy ilyen egyedi körülmények között is fenntartotta a pótdíj igényét, a társaság a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott. Szabó Máté kezdeményezte, hogy a parkolási kft. méltányosságból vonja vissza a követelését. A jogbiztonság megteremtése érdekében pedig az országgyűlési biztos javasolta a Fővárosi Közgyűlésnek, módosítsa a rendeletét úgy, hogy a parkolási társaságnak a jogszabály alapján is legyen lehetősége a méltányossági eljárásra.