Elnökségi taggá választotta az Európai Ombudsman Intézet közgyűlése Szabó Mátét, az állampolgári jogok országgyűlési biztosát. A firenzei rendezvényen a kontinens 117 ombudsmani intézményének képviselői vettek részt.

“Az elnökségbe választott kelet- és középeurópai tagokkal az Európai Ombudsman Intézet a régi és az új európai demokráciák képviseletének egyensúlyát kívánta megteremteni”

– mondta a választás után Szabó Máté.  

Az innsbrucki székhelyű Európai Ombudsman Intézet közhasznú egyesület, amelyet 1988-ban azért hoztak létre, hogy hozzájáruljon az ombudsmani intézmény megismertetéséhez. Az emberi jogok, az állampolgári érdekek védelmével összefüggő kérdések tudományos feldolgozása mellett az Intézet aktív szerepet játszik a szociális, kulturális és gazdasági jogok elismertetésében, a helyi, regionális és nemzeti ombudsmanok tevékenységének támogatásában, a tapasztalatcserében, az ombudsmanok  európai együttműködésében.

Az Intézet tagjai nem kizárólag ombudsmanok: munkájában részt vesznek  olyan európai tudósok, szakértők, intézmények is, akik és amelyek az ombudsmani tevékenységet kutatják, vagy azzal együttműködő kapcsolatban állnak.