Az EK-Szerződés állami támogatási szabályai alapján az Európai Bizottság hivatalos vizsgálatot indított annak a támogatásnak a kapcsán, amelyet a magyar kormány az Audi Hungaria Motor Kft. győri üzemének új beruházási projektjéhez kíván nyújtani.

A támogatást Magyarország a Volkswagen–Porsche-csoporthoz tartozó cég olyan, csúcstechnológiát képviselő gyártósorainak létesítéséhez kívánja biztosítani, amelyek személygépkocsi-modellek széles skálájába beépíthető, új generációs motorok és motoralkatrészek gyártását teszik majd lehetővé. Az eljárás jelen szakaszában a Bizottság előzetes álláspontja az, hogy a Volkswagen–Porsche-csoport piaci részesedései meghaladják a Bizottság regionális támogatásokra vonatkozó iránymutatásában megállapított határértékeket (lásd IP/05/1653), és különösen a nagyberuházási projektekre vonatkozó határértékeket. A hivatalos vizsgálat elindítása lehetőséget teremt arra, hogy az érdekelt harmadik felek véleményt nyilvánítsanak a tervezett intézkedéssel kapcsolatban, az eljárás kimenetelére azonban nincs hatással.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következőket mondta a vizsgálat megindítása kapcsán: „Amikor egy nagy regionális beruházási projekt kedvezményezettje egyes szektorokban jelentős piaci részesedéssel rendelkezik, ellenőriznünk kell, hogy valóban szüksége van‑e a támogatásra a beruházás végrehajtásához, és hogy a támogatás előnyei ellensúlyozzák‑e a versenytorzító hatást.”

A projekt a nyugat-dunántúli régióban kerül megvalósításra, amely az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében regionális támogatásra jogosult térség, mivel esetében rendkívül alacsony az életszínvonal, és jelentős a munkanélküliség. A támogatást a regionális támogatásra vonatkozó 2007–2013. évi iránymutatás (lásd IP/05/1653) és különösen a nagyberuházási projektekre vonatkozó szabályok tükrében fogja górcső alá venni a Bizottság.

A projekt új generációs, 4–12 hengeres benzin- és dízelüzemű motorok és azokban alkalmazott motoralkatrészek gyártását érinti. A támogatás kiszámításához figyelembe vett beruházási költség 153,4 milliárd HUF (511,3 millió EUR). Magyarország közvetlen támogatás és adókedvezmény formájában összesen 14,9 milliárd HUF (49,5 millió EUR) támogatást kíván nyújtani a projekthez.

Az előzetes vizsgálat során a Bizottságnak aggályai támadtak azzal kapcsolatban, hogy egyes személygépkocsi-piaci szegmensekben a cég piaci részesedése esetleg meghaladja a regionális támogatási iránymutatásban meghatározott 25%‑os küszöböt. Amennyiben a hivatalos vizsgálat során összegyűjtött információk nem oszlatják el a Bizottság aggályait, a Bizottságnak részletes vizsgálatot kell lefolytatnia a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális támogatások részletes vizsgálatáról szóló közlemény alapján (lásd IP/09/993).

Ennek során a Bizottság elsősorban azt vizsgálja, hogy valóban szükség van‑e a támogatásra ahhoz, hogy a kedvezményezett megvalósítsa a beruházást a támogatott régióban (vagyis támogatás hiányában a beruházás nem valósulna meg), és hogy a támogatás nyomán a támogatott térség számára jelentkező előnyök ellensúlyozzák‑e a támogatás okozta versenytorzító hatást.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság ügyszám alatt teszi majd közzé az állami támogatásoknak a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található nyilvántartásában (State Aid Register). Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.