Az EU telekommunikációs szabályozásának átdolgozása erősítené a telefont, illetve internetet használók jogait, valamint az adatok védelmét, modernizálná a rádióspektrum használatát, és fokozná a vállalatok közötti versenyt. Az új szabályok 2011 közepén léphetnek hatályba. Ehhez az EP-nek is el kell fogadnia a szöveget.

A hozzáférés biztonsága

A szavazásra bocsátandó szöveg szerint az internethozzáférés korlátozása csak akkor lehetséges, ha ez “megfelelő, arányos és szükséges egy demokratikus társadalomban”. Egy ilyen intézkedés során “tiszteletben kell tartani az ártatlanság vélelmét és a magánszférához fűződő jogot”, és biztosítani kell az “előzetes, tisztességes és pártatlan eljárást”. Ez utóbbi szerint a felhasználónak joga van elmondani véleményét, és jogorvoslati lehetőséget is kell biztosítani a számára. “Kellően megindokolt ürgős esetekben” megfelelő más eljárást is lehet alkalmazni, feltéve, hogy ez összhangban van az emberi jogi konvencióval.

Erősödő fogyasztói jogok és a nemzeti szabályozók együttműködése

A Tanács 2009. október 26-án már véglegesen elfogadta a parlamenttel májusban kötött megállapodást a két másik telekommunikációs jogszabályról. Ezek egyike – egy rendelet – létrehozza a BEREC nevű új európai szervezetet, amely az uniós nemzeti telekommunikációs szabályozó hatóságok együttműködését segíti elő. A másik jogszabály (irányelv) erősíti a fogyasztók jogait, így például arról rendelkezik, hogy a telefonszámot egy napon belül át lehessen vinni egy másik szolgáltatóhoz, illetve, hogy a “sütik” számítógépre telepítéséhez engedélyt kelljen kérni.

További lépések

Az Európai Parlament a tervek szerint a november 23-26-ai ülésen szavaz harmadik olvasatban a most egyeztetett szövegről. Az EP-ben egyszerű, ezt követően a Tanácsban minősített többségre lesz szükség. További módosításra nincs mód.

Ha akár az EP-ben, akár a Tanácsban nem kapja meg a szükséges többséget a jogszabály, az elektronikus kommunikációról szóló keretirányelvet el nem fogadottnak kell tekinteni. Az együttdöntési eljárást az Európai Bizottság újonnan benyújtott javaslata indíthatja el újra.

Vita: november 23., hétfő

Szavazás: november 24., kedd