Ebben az évben az Eötvös Károly Intézet kutatási és közpolitikai tevékenységének középpontjában a jogállami forradalom alkotmányának védelme áll. Az intézet az alkotmányvédelem kérdésköreit ─ ahogy azt az 2008-2009-es években már megkezdte ─ különböző műfajokban (konferenciák, publikációk, közjogi javaslatok) kívánja feldolgozni, illetve a védelem programját népszerűsíteni.

Az Intézet az idén esedékes országgyűlési választási kampányt egészében és részleteiben, a korábbi kutatásai során megszerzett tapasztalatait felhasználva vizsgálja, miközben kiemelt figyelmet fordít a kampányköltések struktúrájára és mértékére is. Az elvégzett tényfeltárás alapján a közvéleményhez fordul, és a jogalkalmazó, jogalkotó szerveknek címzett újabb közpolitikai javaslatokat tesz, nem kizárva az esetlegesen feltárt törvénysértések esetén az indokolt intézkedések megtételét.

Az EKINT ebben az évben kezdi el azt a több évre tervezett kutatást, amely az alapjogoknak a bírósági jogalkalmazásban játszott szerepét és kívánatos modelljét tárja fel.

Tekintettel arra is, hogy várhatóan ez lesz az év egyik legaktuálisabb közjogi, társadalompolitikai kihívása, az Eötvös Károly Intézet, amennyiben sikerül ehhez forrást biztosítani, a demokratikus irányítást, az önszabályozást és a társadalmi ellenőrzést hatékonyan alkalmazó médiaszabályozás koncepcióján is munkálkodni kíván.

Az Intézetbe ez év januárjában visszatért az alapító elnök Majtényi László, aki korábbi közmegbízatása miatt eddig szüneteltette intézeti tevékenységét.