Közérdekű adatnak minősül, ezért nem kezelhető üzleti titokként a helyi önkormányzat tulajdonában álló kórház parkolójának üzemeltetéséből származó bevétel – állapította meg Jóri András adatvédelmi biztos.

Jóri András adatvédelmi biztos újságírói beadvány nyomán vizsgálta egy vidéki városban a helyi önkormányzat vállalataként működő kórház parkolójának üzemeltetésére kötött szerződés nyilvánosságát. Az újságíró a parkoló napi bevételi adatai felől érdeklődött, az üzemeltető magáncég vezérigazgatója az adatokat üzleti titokra hivatkozva nem adta ki.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény értelmében közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében levő, valamint a tevékenységére vonatokozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat.

Az önkormányzati tulajdonban álló kórház, mint az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény közfeladatot ellátó szerv. Az adatvédelmi törvény alapján az önkormányzati és a jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek a feladatkörükbe tartozó ügyekben kötelesek elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A jogszabály az önkormányzati szerv feladatkörébe tartozó ügyek között kifejezetten nevesíti az önkormányzati vagyon kezelését, továbbá a piaci szereplők, magánszervezetek és -személyek részére biztosított jogokat. Az önkormányzat, a kórház és a magáncég is köteles tehát a kezelésében lévő közérdekű adatokat bárki rendelkezésére bocsátani – foglalt állást a biztos.

A kórházi parkoló üzemeltetéséből származó bevétel nem kezelhető üzleti titokként, mert a Polgári Törvénykönyv kizárja, hogy az állami és az önkormányzati vagyon kezelésével, hasznosításával kapcsolatos adatokat a közvélemény elől eltitkolják, a törvény kimondja, hogy aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles ezzel kapcsolatban bárki számára tájékoztatást adni.