Az Európai Bizottság megállapította, hogy a magyar kormány által a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.-vel kötött 2005. évi megállapodás, valamint a magyar bányászati törvény 2008. évi módosítása olyan pénzügyi előnyt jelentett a MOL számára, amely az uniós állami támogatási szabályok értelmében nem élvezhet mentességet. A Bizottság ezért június 9-ei határozatában a támogatás visszakövetelésére utasította a magyar kormányt.

„A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a MOL a versenytársakénál alacsonyabb bányajáradékok fizetésével pénzügyi előnyhöz jutott. Ez egyértelműen diszkriminatív támogatást jelent, amely az uniós szabályok szerint nem engedhető meg” – mondta Joaquín Almunia, a Bizottság alelnöke és versenypolitikai biztosa.

A Bizottság 2009 januárjában indított mélyreható vizsgálatot a Magyarország által a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. javára hozott vélelmezett állami támogatási intézkedéssel kapcsolatban (lásd: IP/09/39). A vizsgált intézkedés a magyar kormány MOL-lal kötött 2005-ös megállapodása volt, amely meghatározta, hogy a MOL-nak az általa kitermelt szénhidrogének után 2020-ig a szénhidrogénmezők többségén változatlan összegű bányajáradékot kell fizetnie. 2008 elején azután módosult a magyar bányászati törvény, amivel a járadékok jelentős mértékben megemelkedtek, miközben a MOL bányajáradéka továbbra is a 2005-ös megállapodásban meghatározott alacsony szinten maradt.

A vizsgálat során lehetőséget kapott nézetei kifejtésére a magyar kormány és valamennyi érintett fél. A vizsgálat lezárultával a Bizottság megállapította, hogy a MOL-nak nyújtott pénzügyi előny működési támogatásnak minősül, ezért nem hagyható jóvá az uniós állami támogatási szabályok értelmében. A magyar hatóságok számításai szerint a MOL ily módon mintegy 30,3 milliárd forint (112 millió euró) támogatást kapott, amelyet a Bizottság határozata szerint kamatokkal megnövelve köteles visszafizetni az államnak.

A versenypolitika egyik alapvető eleme az állami támogatások uniós szintű ellenőrzése, ami egyenlő versenyfeltételeket biztosít az európai vállalkozások számára. Egyúttal megakadályozza, hogy pazarló támogatási versengés alakuljon ki, ami az egyes tagállamok számára fenntarthatatlan, és az EU egésze számára káros.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat és a régiókat, hogy kezeljék kiemelten a gazdaságuk versenyképességére, valamint a szociális és regionális kohézió fokozására irányuló intézkedéseket. Az uniós szabályok értelmében – amelyek egyértelműek és mindenki számára nyilvánosak – az engedélyezhető támogatások között vannak többek között a kutatásra, fejlesztésre és innovációs projektekre, a képzésre, a megújuló energiára és a környezetvédelemre fordított állami támogatások. Erről bővebb tájékoztatás található az állami támogatásokról szóló közösségi jogról szóló vademecumban →

Az esetleges bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat bizalmas adatokat nem tartalmazó változatát C 1/2009 ügyszám alatt teszik majd közzé az állami támogatásoknak a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található nyilvántartásában (State Aid Register). Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.