Az Európai Unió Tanácsa 2010. május 25-i határozatával kinevezte a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) új tisztségviselőit. Valamennyi kinevezés ötéves időtartamra szól, amelyeknek kezdő időpontjait a BPHH Igazgatótanácsa határozta meg.

A BPHH elnöki tisztségét a portugál António-Serge DE PINHO CAMPINOS, a Portugál Szellemi Tulajdonvédelmi Intézet elnöke, és a BPHH Igazgatótanácsának eddigi elnöke látja majd el 2010. október 1-jétől, míg az elnökhelyettesi pozícióra – 2010. november 1-jei hivatalba lépéssel – a belga Christian L. L. G. ARCHAMBEAU-t választották meg, aki 2008 januárjától az Európai Szabadalmi Hivatalban humánerőforrás területen látott el vezető pozíciót.

A fellebbezési tanácsok élére immár második alkalommal a francia Paul Alexandre MAIER került, aki 1995 óta tevékenykedik a BPHH-nál. Az egyes fellebbezési tanácsok elnökeinek három posztjára a Tanács a görög Théophilos MARGELLOS-t, a spanyol Tomás DE LAS HERAS LORENZO-t és a német Detlef Michael SCHENNEN-t nevezte ki, akik valamennyien ezt megelőzően is fellebbezési tanácselnökként dolgoztak.