Az Orbán-kormány működésének két hónapja alatt 13 miniszteri biztost, 5 kormánybiztos és két miniszterelnöki megbízottat neveztek ki – derül ki az MTI összeállításából. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatok szerint a tisztségviselők különféle feladatokat látnak el különböző időpontokig és eltérő az is, hogy részesülnek-e díjazásban vagy nem.

Kormánybiztos felügyeli a 2011. első félévében esedékes magyar uniós elnökség feladatainak előkészítését és a lebonyolítás összehangolását: Robák Ferenc 2011. szeptember 30-ig tölti be tisztségét.

Barsiné Pataky Etelka kormánybiztosként az EU Duna-régió stratégiájával összefüggő kormányzati tevékenységet irányítja; a határozat szerint 2011. június 30-ig.

Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter is tölt be ilyen posztot: ő a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért felelős a következő két évben.

Vida Ildikó kormánybiztosként készíti elő az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) és a Vám- és Pénzügyőrség egyesítését, a két szerv egyesítésig marad hivatalban; ezt a feladatot díjazás nélkül látja el.

Papcsák Ferenc az elszámoltatási és a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelős a következő két évben.

A miniszterek munkáját 13 miniszteri biztos segíti, közülük utoljára, július 16-én Wetzel Tamást nevezték ki, aki a kettős állampolgársággal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért felelős.

Bognár Lajos, a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-biztonsági és -felügyeleti helyettes államtitkára egyben a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal működéséért felelős mint miniszteri biztos – legfeljebb 2011. január 5-ig -, e feladatért külön díjazásban nem részesül.

Helyettes államtitkári díjazást kap viszont a szintén a Vidékfejlesztési Minisztériumban tevékenykedő Fekete Gábor, aki a következő fél évben a vidékfejlesztési miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények és gazdasági társaságok informatikai tevékenységét felügyeli.

Hajdú János a belügyminiszter mellett dolgozik és feladata a Terrorelhárító Központ létrehozása a következő hat hónapban, ő is kap díjazást.

Hatos Pált azért nevezték ki július 8-tól július 31-ig miniszteri biztosnak, hogy felmérje a Balassi Intézet szervezeti, pénzügyi finanszírozási állapotát és jelentést készítsen a közigazgatási és igazságügyi miniszter számára. Feladatáért díjazást nem kap.

Farkas Flórián fideszes országgyűlési képviselő kinevezésétől számítva hat hónapig a romatámogatásokat felügyelő miniszteri biztos.

Deák János, a Honvédelmi Minisztérium miniszteri tanácsadó testület elnöke, miniszteri főtanácsadó miniszteri biztosként – szintén hat hónapig – felel a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemért, egyes szervezeti elemeinek módosításáért, ezen belül különösen a Ludovika Hallgatói Zászlóalj önálló katonai szervezetté történő átalakításáért, és az egyetem működésének felügyeletéért.

Székely László 2010. június 15-től 2011. január 15-ig tölti be az új polgári törvénykönyv megalkotásával összefüggő miniszteri biztosi tisztséget.

Márton Attila fideszes országgyűlési képviselő a légi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására kinevezett kormánybiztos, megbízatása 2010. december 18-ig szól, e tevékenységét díjazás nélkül látja el.

Virág Rudolfot, az Országos Választási Iroda volt vezetőjét a területi államigazgatás fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásával bízták meg 2010. december közepéig.

Kóthay László az árvízvédelemért, Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója az árvízi védekezés és az újjáépítés koordinálásáért felel, előbbi megbízatása legfeljebb 2010. december 8-ig tart, utóbbié legfeljebb hat hónapig.

Kis Norbert József feladata a nemzeti kormányzati közigazgatási intézet megszervezése, amely a közigazgatási és igazságügyi miniszter felügyelete alatt közigazgatás-tudományi tudásbázisként segíti a kormányzati közigazgatást, továbbá szervezi a közigazgatási képzési- és vizsgarendszert, emellett gyakorolja a munkáltatói jogokat – a vezetők kinevezése és felmentése kivételével – a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ dolgozóinál, illetve a központ vezetőjének feladat- és hatáskörét is ellátja.

Orbán Viktor miniszterelnök munkáját két miniszterelnöki megbízott segíti: Balsai István miniszterelnöki megbízottként vizsgálja a 2006. októberi 23-i rendőri intézkedéseket, Budai Gyula pedig “az állami földek jogellenes elherdálását”.