Szakértői vizsgálatot kezdeményez az ombudsman a ságvári löszfalak állapotának felmérésére azután, hogy két kisgyermek vesztette életét egy falomlásban. Szabó Máté az élethez, az emberi méltósághoz, a jogbiztonsághoz, valamint a tulajdonhoz való jog veszélyeztetését látja abban, hogy a település jegyzője, bár tudott róla, nem értesítette a vészhelyzet lehetőségéről a katasztrófavédelmet.

Egy házaspár bejelentette a jegyzőnek, hogy az ingatlanán leomlott egy több méter magas löszfal és emiatt helyszíni szemlét kért, valamint tájékoztatta a hivatalt, hogy a család és az ingatlan megóvása érdekében támfalat építenének. A jegyző nem volt tisztában a valós kockázatokkal, mert nem rendelt ki szakértőt, nem tartott hatósági ellenőrzést, helyszíni szemlét – csupán egy igazolást adott ki arról, hogy szükséges a partvédelem. A házaspár – az igazolás birtokában – hozzálátott a támfal megépítéséhez, az alap megásása közben azonban a löszfal újra leomlott és maga alá temette a házaspár és a szomszéd két gyermekét.

A tragédiát követően az önkormányzat szakértőt rendelt ki, helyszíni szemlét tartott a siófoki polgármesteri hivatal és a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal is. Siófok Város jegyzője – mint elsőfokú építési hatóság – azonnali hatállyal megtiltotta a lakóépület használatát. A szakértő megállapította, hogy a falba vájt pince feletti kőzetek évek óta gyengülnek, a munkaárok kiásása pedig olyannyira instabillá tette, hogy a fal leomlott.

Aki a katasztrófát, vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek, illetve az önkormányzati tűzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak” – idézi fel az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről is rendelkező törvény előírását. Vizsgálati jelentésében Szabó Máté utal arra is, hogy különös figyelemre és óvatosságra intik az érintett települések lakóit, vezetőit az elmúlt évek löszfalomlásai, a fellazult löszös falak bizonytalan állaga. A tragédiát megelőzhették volna, ha a puszta igazolás kiadása helyett szakértői vélemény készült volna, illetve történt volna ezen alapuló hatósági intézkedés.

Az ombudsman felkérte Ságvár Község Önkormányzatának jegyzőjét, hogy a jogszabályoknak megfelelően járjon el a katasztrófahelyzetek bejelentésekor. A polgármesternek azt javasolta, kezdeményezzen szakértői vizsgálatot a településen található valamennyi löszfal állapotáról. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának vezetőjét pedig arra kérte, hogy az érintett települési önkormányzatok és a lakosság megkapja a veszélyhelyzetek megelőzéséhez és elhárításához szükséges tájékoztatást.