Miután a jogorvoslat bejelenése után kötötte meg a szerződést az érvénytelen ajánlatot tett nyertessel az elektronikus aláírás tenderen, 500 ezer forintra bírságolta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (NFÜ-t) a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) – a határozat a Közbeszerzések Tanácsa honlapján jelent meg.

Az egyszerű közbeszerzés 300 darab elektronikus aláírás hitelesítésre, 300 darab egyedi logóval ellátott minősített aláírásra és 360 ezer darab minősített időbélyeg szolgáltatásra szólt. A három ajánlattevő a NetLock Kft., a MÁV informatika Kft., valamint a Microsec Kft. volt. Az egyes szolgáltatásokra adott ajánlati árak eléggé szórtak, ezért az ajánlatkérő hiánypótlást kért, majd a NetLock Kft.-t mondta ki nyertesnek, második helyen a Microsec Kft. végzett.
A második helyezett cég szeretett volna betekinteni a nyertes ajánlatba, de annak lényegi részeit – üzleti titokra hivatkozva – nem mutatta meg az NFÜ, és elutasította az előzetes vitarendezést is. Így a Microsec – egy nappal a szerződéskötési moratórium lejárta előtt – a KDB-hez fordult, de az ajánlattevő ennek ellenére megkötötte a szerződést a nyertessel.
A KDB több jogsértést is megállapított, bár kiemelte, hogy a szerződéskötési moratórium megsértése volt a legsúlyosabb.
A nyertes ajánlatból hiányzott egy olyan nyilatkozat, amelyet előír a közbeszerzési törvény. A telefonos ügyfélszolgálatra és az elektronikus levelezés támogatására a nyertes nulla forintot állított be, amit jogszerűen nem lehet elfogadni, ezért az ajánlat érvénytelen.
Miután a jogsértés – a szerződés megkötése miatt – nem orvosolható – az 500 ezer forintos bírságot tartotta megfelelőnek a KDB, amely a gyakorlatában átlagosnak mondható.