A Bíróság tovább pontosítja a fogyasztói szerződésekben található tisztességtelen feltételekre vonatkozó ítélkezési gyakorlatát. Az uniós és az azon alapuló magyar jog értelmében a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató közötti szerződések tisztességtelen feltételei nem kötik a fogyasztót.

A C-472/11. sz. Banif Plus Bank ügyben hozott ítélet

A C-243/08. sz. Pannon és C-137/08. sz. VB Pénzügyi Lízing ügyekben hozott ítéletek szerint a nemzeti bíróságok hivatalból is kötelesek vizsgálni a fogyasztó és az eladó vagy a szolgáltató között megkötött szerződésben alkalmazott valamely feltétel tisztességtelen jellegét. Emellett e bíróságok hivatalból is kötelesek bizonyítást folytatni a fogyasztói szerződésekben található szerződési feltételek tisztességtelen jellegének értékeléséhez szükséges ténybeli és jogi elemek kiderítése érdekében.

A jelen ügyben, amely egy magánszemély és egy bank között kötött kölcsönszerződés egyik pontjának esetlegesen tisztességtelen jellegét érintő jogvitából keletkezett, a Fővárosi Törvényszék egyrészről azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy az uniós fogyasztóvédelmi szabályok lehetővé teszik-e, hogy a valamely szerződési feltétel tisztességtelen jellegét észlelő nemzeti bíróság nyilatkozattételre hívja fel a feleket a kérdéses feltétellel kapcsolatban. A magyar bíróság arra is kíváncsi, hogy a tisztességtelennek tűnő szerződési feltétel vizsgálata során figyelemmel kell-e lennie a szerződés valamennyi feltételére, vagy a vizsgálatnak csak a kérdéses feltételre kell korlátozódnia.

Ítéletében a Bíróság emlékeztet arra, hogy a nemzeti bíróságnak nem kell mellőznie a tisztességtelen feltétel alkalmazását, amennyiben a fogyasztó a nemzeti bíróság általi kioktatást követően nem kíván hivatkozni annak tisztességtelenségére. Ezzel összefüggésben a nemzeti bíróság köteles tájékoztatni a feleket arról, hogy tisztességtelen feltételt talált a vizsgált szerződésben annak érdekében, hogy a felek megtehessék – különösen az e feltétel későbbi alkalmazására vonatkozó – nyilatkozataikat.

A Bíróság a neki feltett másik kérdésre azt a választ adja, hogy a nemzeti bíróságnak a szerződési feltétel esetlegesen tisztességtelen jellegének értékelése során figyelembe kell vennie a szerződés minden egyéb feltételét.