A Törvényszék részben megsemmisíti a Bizottság azon határozatát, amely a szerzői jogi közös jogkezelő szervezetek összehangolt magatartását állapította meg – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A szerzők és zeneszerzők egyesületeinek nemzetközi szövetsége (CISAC) egy kormányzati szférán kívüli nonprofit szervezet, amely főként a zeneművekkel kapcsolatos szerzői jogok közös jogkezelését végző szervezeteket képviseli közel száz országban.

A közös jogkezelő szervezetek (KJSZ-ek) e jogok kezelésére vagy a szerzők közvetlen felhatalmazása, vagy az ugyanezen típusú jogokat valamely más országban kezelő KJSZ részéről adott felhatalmazás alapján jogosultak. E szervezetek felhasználási engedélyeket adnak az olyan kereskedelmi felhasználók részére, mint például a műsorszóró szervezetek vagy a rendezvényszervezők. Ezen engedélyek ára képezi azon díjak forrását, amelyet a szerzők – e szervezetek kezelési költségeinek levonását követően – megkapnak.

A CISAC 1936-ban kidolgozott egy szerződésmintát a tagjai közötti kölcsönös képviseleti megállapodásokra vonatkozóan. E szerződésminta fakultatív módon alkalmazható mintaként szolgál a tagjai között megkötött kölcsönös képviseleti megállapodásokra vonatkozóan, a zeneművek nyilvános előadásához való jogokra kiterjedő engedélyek átengedése céljából. Mindegyik közös jogkezelő szervezet vállalja a kölcsönösség elve alapján azt, hogy átengedi a repertoárjába tartozó művekkel kapcsolatos jogokat a többi közös jogkezelő szervezet részére azért, hogy azok saját területükön felhasználhassák azokat. A kölcsönös képviseleti megállapodások összessége révén létrejött hálózatnak köszönhetően minden társaság az egész világra kiterjedő zenemű portfóliót tud kínálni a kereskedelmi felhasználóknak, azonban kizárólag a saját területén történő felhasználásra.

2000-ben az RTL panaszt nyújtott be a Bizottsághoz a CISAC egyik tagtársaságával szemben, azért, mert az megtagadta tőle az Európai Unió területén végzett zenei műsorszóró tevékenységére vonatkozó engedély megadását. 2003-ban a Music Choice Europe, aki internetes műsorszóró és televíziós szolgáltatásokat nyújt, egy másik panaszt nyújtott be a CISAC-kal szemben, az utóbbi szerződésmintájával kapcsolatban.

2008. július 16-i határozatával1 a Bizottság megtiltotta 24 európai közös jogkezelő szervezetnek a verseny többek között azáltal történő korlátozását, hogy szűkítik a kereskedelmi felhasználók részére nemzeti területükön kívül nyújtott szolgáltatásaik felkínálására vonatkozó lehetőségeiket. A Bizottság határozata, amely kizárólag a szerzői jogok interneten, a műholdon és kábelen keresztül történő hasznosítására vonatkozik, nem vonja kétségbe magának a kölcsönös képviseleti megállapodásoknak a létjogosultságát. Ugyanakkor tiltja:

  • a társulási záradékokat: a szerződésmintán alapuló olyan kikötéseket, amelyek korlátozzák a szerzők azon jogát, hogy szabadon választhassák meg azt, hogy melyik közös jogkezelő szervezet tagjává szeretnének válni;
  • a kizárólagossági záradékokat: a szerződésmintán alapuló olyan kikötéseket, amelyeknek a hatása az, hogy minden közös jogkezelő szervezet részére biztosítja azt, hogy a székhelye szerinti ország területén kizárólagos területi védelmet élvezzen a többi jogkezelő szervezettel szemben a kereskedelmi felhasználók részére adott engedélyek megadását illetően;
  • azt az összehangolt magatartást, amelynek fennállását a közös jogkezelő szervezetek között korábban megállapították, és amellyel a kölcsönös képviseleti megállapodásokban minden szervezet korlátozza a repertoárjába tartozó művekre vonatkozó engedélyek megadásának jogát a másik szerződő közös jogkezelő szervezet területén.

A Bizottság nem szabott ki bírságot a szervezetekre, viszont előírta, hogy töröljék a kérdéses kikötéseket és vessenek véget az említett összehangolt magatartásnak.

A szervezetek többsége és a CISAC keresetet terjesztett elő az Európai Unió Törvényszéke előtt a Bizottság határozatával szemben.

Ítéleteivel a Törvényszék a CISAC és az érintett szervezetek közül 20 szervezet tekintetében megsemmisíti a Bizottság határozatát annak az összehangolt magatartásra vonatkozó részében. E tekintetben a Törvényszék úgy véli, hogy a Bizottság nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot. A Bizottság ugyanis egyrészt nem rendelkezett olyan dokumentumokkal, amelyek a közös jogkezelő szervezetek közötti összehangolt magatartást bizonyították volna az általuk biztosított felhatalmazás területi hatályát illetően, másrészt pedig nem tudta megcáfolni a felperesek azon érvét, miszerint a szóban forgó szervezetek párhuzamos gyakorlata nem az összehangolt magatartás, hanem a zeneművek engedély nélküli felhasználása elleni hatékony küzdelem szükségességének eredménye volt.

A Törvényszék elutasította a kereseteket abban a részükben, amelyek a Bizottság határozatának a társulási és kizárólagossági záradékokra vonatkozó részeinek megsemmisítésére irányultak.

A Stim-ügyet illetően a Törvényszék az e társaság által hivatkozott érvek egészét elutasítja, mivel e szervezet az összehangolt magatartást igazoló bizonyíték hiányára nem a kellő időn belül hivatkozott.
 


1Az EK 81. cikk és az EGT Megállapodás 53. cikke alkalmazási eljárásával kapcsolatos (COMP/C2/38.698. – CISAC ügy) bizottsági határozat.