Továbbra is visszás az építési hatóságok gyakorlata a vezetékjog megállapításával és bejegyzésével kapcsolatban. Szabó Máté ombudsman a vezetékjog problémáit feltáró 2011. évi jelentése után újabb panaszokat vizsgált.

A panaszosok azt sérelmezték, hogy a hatóságok a szomszédos közterületen lévő villamosvezetékekre, oszlopokra, illetve a működtetésükhöz kapcsolódó biztonsági övezetre hivatkozva továbbra is vezetékjoggal terhelik az ingatlanjaikat. Azt is elpanaszolták, hogy a korábban jogellenesen bejegyzett vezetékjogot nem törlik az ingatlan-nyilvántartásból.

Az alapvető jogok biztosa újabb vizsgálatában fenntartotta a 2011-ben tett megállapítását, amelyet akkor a tíz évnél régebben létesített elektromos vezetékek utólagos bejegyzéséről tett. Szabó Máté ismét emlékeztetett rá: a villamosenergia-törvény előírja, hogy a közcélú hálózat nyomvonalát úgy kell kijelölni, hogy az lehetőleg közterületen haladjon, és a lehető legkisebb mértékben érintsen magántulajdonú ingatlant. A közterületet az építési törvény szerint rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. Az egyik rendeltetése a közművek elhelyezése. A biztos szerint így a szolgalomalapítás – melynek célja a közmű üzemeltetésének biztosítása – indokolatlan, hiszen a közterület ezt a funkciót eleve magában hordozza. A közterületen elhelyezett közművek esetében tehát önálló vezetékjog alapítására és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére nem kerülhet sor, ráadásul ugyanazon a földrészleten több közüzemi szolgáltató is jelen lehet (gáz, víz, csatorna, távhő, távközlés, stb.), amely a közterületet nem csak, hogy szabadon használhatja, hanem erre a közmű valamennyi engedélyesét jogszabály jogosítja fel.

Mindezek alapján a vezetékjog alapítására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervnek el kellett volna utasítania, hogy vezetékjogot állapítson meg közterületre és azt bejegyezze az ingatlan-nyilvántartásba – mutatott rá az alapjogi biztos. Ebből viszont az is következik, hogy a közterülettel határos magánterületre sem jegyezhettek volna be vezetékjogot.

Az ombudsman a nemzeti fejlesztési miniszterhez fordult a vezetékjog szabályozásának módosításáért, valamint felkérte a nemzetgazdasági minisztert, intézkedjen, hogy töröljék az ingatlan-nyilvántartásba már vezetékjogot és annak biztonsági övezetét tartalmazó bejegyzéseket.

A teljes jelentés elolvasható