A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) határozata szerint határozata szerint a Magyar Orvosi Kamara (MOK) megsértette az orvosok személyes adatok védelméhez fűződő jogát – tudatta Bánki Magdolna, a MOK Országos Felügyelő Bizottságának elnöke.

A NAIH állásfoglalására hivatkozva a felügyelő bizottság elnöke elmondta, a Hivatal egyben felszólította a kamarát, hogy az érintettektől szerezze be a szükséges, jogszerű hozzájárulást az adatok kezelésére.

Bánki Magdolna korábban beszámolt arról, hogy a kamara gazdálkodásában több szabálytalanságot tapasztaltak, ezért a számvevőszékhez, az adóhatósághoz és az adatvédelmi hivatalhoz fordultak. Utóbbihoz azért, mert véleményük szerint a kamara úgy kötött az orvosokra csoportos életbiztosítást, hogy adataik átadásához nem kérte beleegyezésüket.

A NAIH határozata szerint az érintettek által a kamarai tagfelvételi kérelemben megadott adatok kezelésére rendelkezik ugyan a tagok hozzájárulásával, de ezen adatkör nem fedi le a biztosító részére továbbított adatokat.

A hatóság állásfoglalása kimondja továbbá, hogy a MOK kizárólag a (kamarai) tagsági jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése, valamint az abból származó jogok és követelések érvényesítése céljából kezelheti az orvosok adatait. A tagok hozzájárulása így nem terjed ki a más célból, például biztosítás megkötése érdekében végzett adatkezelésre – olvasható a határozatban.

“A Hatóság ezért megállapította, hogy (…) a sérelmezett adatkezelés nem felelt meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglalt követelményeknek, következésképpen a MOK megsértette az érintettek személyes adatok védelméhez fűződő jogát” – fogalmaz a határozat.

Bánki Magdolna szerint ennek további vonzata lehet az, hogy az orvosok bírósághoz fordulhatnak a jogtalan adatkezelés miatt.