Az ombudsman és egyik helyettese szerint az állami diákmunka-pályázatok feltételeinek kidolgozatlansága és a pályázattal kapcsolatos tájékoztatás hiányosságai visszaélésre is alkalmat adó körülményeket teremtettek

Székely László, az alapvető jogok biztosa és Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentésének kivonatában azt írták: a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkársága tavaly nyáron ajánlotta fel a helyi önkormányzatoknak, hogy az állam támogatást ad a diákok foglalkoztatására a nyári szünidőben.

A Nyári diákmunka elősegítése nevű programmal kapcsolatban több panasz is érkezett a biztosi hivatalhoz. Az ombudsman és helyettese ezek nyomán megállapította: volt olyan település, ahol a programban szinte kizárólag az önkormányzati képviselők, köztisztviselők hozzátartozóit alkalmazták. Ennek alapján felmerült a gyanú, hogy ezek az önkormányzatok megsértették az egyenlő bánásmód követelményét, valamint nemzetiségi származás alapján diszkriminálták a diákokat.

A konkrét panaszok kivizsgálását követően megállapították, hogy a pályáztatási feltételek kidolgozatlansága, a célcsoportok pontos meghatározásának hiánya, a tájékoztatási rendszer alapvető hiányosságai tisztázatlan, visszaélésre is alkalmat adó körülményeket teremtettek. Így sérültek a jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő alapjogok, valamint az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményének érvényesülése sem volt minden esetben egyértelműen biztosítva – írták a közleményben.

Az ombudsman és helyettese ezért felkérte Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a hasonló programok, támogatási és pályáztatási rendszerek céljainak, tartalmának, feltételeinek, a végrehajtás menetének, illetve ezek ellenőrzésének pontos és szakszerű kidolgozásáról. Felhívták a figyelmet ara, hogy a programok részletes kommunikációs stratégiájának az önkormányzatok számára egyértelmű módon kell tartalmaznia a tájékoztatás, igényfelmérés formáját és követelményeit.

Székely László emellett felkérte a minisztert, hogy a jövőbeni programokhoz rendeljen olyan objektív szempontrendszert, amely a kiválasztás eljárásaiban az esélyegyenlőségi szempontok meghatározása mellett elősegíti az egyenlő bánásmód követelményének minél teljesebb körű érvényesülését és érvényesítését.