A nemzeti bíróság feladata annak eldöntése, hogy egy hitelszerződés választottbírósági kikötést tartalmazó rendelkezése tisztességtelen szerződési feltételnek minősül-e – foglalt állást az Európai Unió Bíróséga.

A Bíróságnak a C-342/13. sz. Sebestyén ügyben hozott végzése

Egy magánszemély és egy magyar bank svájci frank alapú devizahitel-szerződést kötött, amelyben kikötötték azt is, hogy a szerződésből eredő esetleges jogvitákban a Pénz és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság jár el. A bank előzetesen tájékoztatást nyújtott az ügyfelének a választottbíróság és a rendes bíróság eljárásai közötti legfontosabb különbségekről, így arról, hogy választottbírósági eljárás esetén nincs mód fellebbezésre, valamint arról, hogy az ilyen eljárás rendszerint költségesebb, mint a rendes bírósági eljárás.

Mindezek ellenére az ügyfél, egy 67 éves mozgáskorlátozott és beteg vidéki nyugdíjas, a választottbírósági kikötés semmisségének megállapítását kérte a magyar bíróságoktól arra hivatkozva, hogy az az ő jogérvényesítési lehetőségeit korlátozó, illetve a bankot előnyös helyzetbe hozó, tisztességtelen szerződési feltételnek minősül.

Az ügyben eljáró Szombathelyi Törvényszék azt szeretné megtudni az Európai Bíróságtól, hogy az említett választottbírósági kikötés az uniós fogyasztóvédelmi szabályok értelmében tisztességtelen, és így a fogyasztót nem kötő szerződési feltételnek minősül-e.

Végzésében a Bíróság megállapítja, hogy a Szombathelyi Törvényszék feladata annak eldöntése, hogy a vitatott szerződési feltétel tisztességtelennek minősül-e. Ennek megítélése keretében a magyar bíróság köteles megvizsgálni, hogy a kérdéses feltétel kizárja vagy gátolja-e a fogyasztó jogainak érvényesítését peres eljárás kezdeményezése vonatkozásában, vagy más jogorvoslati lehetőség igénybe vételében.

Ezenkívül a szombathelyi bíróságnak figyelembe kell vennie azt, hogy a szóban forgó szerződés megkötése előtt a fogyasztó számára a választottbírósági eljárás és a rendes bírósági eljárás közötti különbségre vonatkozóan nyújtott általános tájékoztatás önmagában nem zárhatja ki e feltétel tisztességtelen jellegét.