Magyarország negyedik büntető törvénykönyve hatályba lépésének napján, 2013. július 1-jén tartotta meg a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozata az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) rendezvénytermében a „Fiatal büntetőjogászok az új Büntető törvénykönyvről” című tudományos és szakmai konferenciát.

A rendezvény alapvető célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a büntetőjog tudományának fiatal, ám tehetséges művelői számára véleményük megfogalmazására a 2012. évi C. törvénnyel kapcsolatban, elősegítve ezzel az eszmecserét, és alapot teremtve a későbbi esetleges együtt-gondolkodásnak. A konferencián gyakorlati szakemberek, egyetemi oktatók és az OKRI munkatársai osztották meg kutatási eredményeiket, szakmai tapasztalataikat a hallgatósággal, amelynek soraiban fővárosi és vidéki ügyészek, ügyészségi fogalmazók, ügyvédek és ügyvédjelöltek, egyetemi oktatók, joghallgatók és doktoranduszok foglaltak helyet. A konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát a MJÁT a kor igényeihez igazodva elektronikus formában jelentette meg.

A kötet teljes terjedelemben és ingyenesen letölthető a MJÁT honlapjáról.