A más tagállamban nyilvántartásba vett megrendelő részére bérmunka keretében nyújtott szolgáltatások csak akkor mentesek az áfa alól a szolgáltatások nyújtásának helye szerinti tagállamban, ha a késztermékeket azt megelőzően feladják vagy elfuvarozzák e tagállamból, hogy azokra vonatkozóan újabb áfaköteles ügyletet végeznének – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

Ezen ügy a békéscsabai gyárában elektronikai berendezésekhez távirányítókat gyártó SMK cégcsoport tevékenységéhez kapcsolódó áfa megfizetését érinti. A cégcsoport egyik tagja, az Egyesült Királyságbeli székhelyű SMK UK biztosította a termeléshez szükséges alapanyagokat, alkatrészeket, gépeket és berendezéseket. A brit cég részére a távirányítók összeszerelését bérmunka keretében a magyarországi székhelyű SMK Kft. végezte. A késztermékeket ezután az SMK UK a cégcsoport harmadik tagjának, a belgiumi székhelyű SMK Europe-nak értékesítette, amely azokat továbbértékesítette a vevőkhöz.

A magyar cég a termékek elkészítésének munkadíját az áfa hozzászámítása nélkül számlázta az SMK UK-nek, azon az alapon, hogy az országot elhagyó termékek után az adó máshol kerül majd megfizetésre. A magyar adóhatóság szerint azonban hazánkban kellett volna megfizetni az áfát, mivel a bérmunkával elkészült termékek értékesítésére Magyarország területén került sor. E körülményekre tekintettel az adóhatóság az SMK Kft.-nél megközelítőleg 135 millió forint összegű adóhiányt állapított meg, és kötelezte a céget ezen összegnek, valamint több tízmillió forint adóbírságnak és késedelmi pótléknak az államkasszába történő befizetésére.

Az SMK Kft. által az adóhatóság ellen indított perben eljáró Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság lényegében azt kérdezi a Bíróságtól, hogy a magyar cég a hozzáadottérték-adót (héa, aminek magyarországi megfelelője az áfa) uniós szinten szabályozó irányelv értelmében jogosan vélte-e úgy, hogy az elvégzett bérmunka alapján neki járó díjazás után őt hazánkban nem terheli adófizetési kötelezettség.

Ítéletében a Bíróság emlékeztet arra, hogy a bérmunka keretében nyújtott szolgáltatások teljesítési helye főszabály szerint az a tagállam, amelynek területén e szolgáltatásokat ténylegesen nyújtották.

E szabálytól eltérően, a héa szempontjából a kérdéses szolgáltatások tényleges teljesítési helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett megrendelőknek nyújtott ilyen szolgáltatások teljesítési helyének azon tagállam területét kell tekinteni, amely a megrendelőnek kiadta azt a héaazonosítószámot, amely alapján a szolgáltatást részére nyújtották. Ezen eltérés kizárólag akkor alkalmazandó, ha a készterméket feladják vagy elfuvarozzák azon tagállamból, ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtották.

Ez utóbbi feltétel tekintetében a Bíróság hangsúlyozza, hogy a bérmunka tárgyát képező árukat az ezeken végzett munkára vonatkozó ügylet keretében kell elfuvarozni vagy feladni azt megelőzően, hogy ezen árukra vonatkozóan más héaköteles ügyletet végeznének.

Ezzel összefüggésben a Bíróság megállapítja, hogy a jelen ügyben szóban forgó késztermékek az összeszerelésüket követően Magyarországon maradtak, és azokat csak az értékesítésükből és továbbértékesítésükből álló ügyleteket követően fuvarozták el e tagállamból.

Következésképpen a Bíróság kimondja, hogy mivel a vizsgált ügyben nem teljesült az irányelv által az áruk elfuvarozására vagy feladására vonatkozó feltétel, ezért a kérdéses szolgáltatások teljesítéséi helyét az irányelvben foglalt főszabály alapján kell meghatározni, amely szerint e hely a tényleges teljesítési helyük szerinti tagállam, a jelen ügyben Magyarország területe.