Az Európai Bizottság antitröszt vonatkozású versenyjogi vizsgálatot indított az uniós e-kereskedelmi ágazatban. A Vestager biztos által már márciusban bejelentettvizsgálat lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy feltárja azokat a lehetséges versenyjogi aggályokat, melyek az európai e-kereskedelmi piacokat befolyásolják. A vizsgálat kiegészíti a digitális egységes piaci stratégia keretében meghatározott intézkedéseket.

Az ágazati vizsgálat különösen azokra a vállalkozások által teremtett, az áruk és szolgáltatások tagállamközi online kereskedelmét érintő potenciális akadályokra fog összpontosítani, amelyek esetében igen elterjedt az e-kereskedelem. Ilyen piaci szegmens például az elektronikai árucikkekkel, a ruházati termékekkel és cipőkkel, valamint a digitális tartalommal való kereskedés. Az ágazati vizsgálat során szerzett ismeretek hozzájárulnak majd a versenyjog hatékonyabb érvényesítéséhez az e-kereskedelmi ágazatban .

Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős európai biztos szerint: „Az európai polgárok túl sok akadállyal szembesülnek, amikor online szeretnének más tagállamokból árukhoz és szolgáltatásokhoz hozzájutni. Egyes akadályokat maguk a vállalkozások teremtenek. Az ágazati vizsgálattal az a célom, hogy felmérjük, mennyire elterjedtek ezek az akadályok és milyen befolyással bírnak a versenyre és a fogyasztókra. Amennyiben kiderül, hogy versenyellenesek, az uniós antitrösztszabályok alapján haladéktalanul végrehajtási intézkedéseket hozunk.”

Egyre több árut és szolgáltatást értékesítenek az interneten keresztül, de a tagállamközi online vásárlások száma az Unión belül csak lassan növekszik. A Bizottság ma nyilvánosságra hozott digitális egységes piaci stratégiája számos, a tagállamközi e-kereskedelmet korlátozó szabályozási akadályt nevesít. A stratégiában a Bizottság javaslatokat tesz e korlátok felszámolására, és felvázolja egy olyan térség kialakítását, ahol a polgárok és a vállalkozások a szabad verseny jegyében – tekintet nélkül nemzetiségükre vagy tartózkodási helyükre – akadálymentesen vehetnek részt az online kereskedelemben.

Vannak arra utaló jelek, hogy maguk a vállalkozások emelnek akadályokat a tagállamközi online kereskedelem előtt, azzal a szándékkal, hogy a nemzeti határok mentén szétforgácsolják az Európai Unió egységes piacát, valamint hogy gátat vessenk a versenynek. Ilyen akadályt jelenthetnek a forgalmazási megállapodásokban rögzített szerződéses korlátozások, amelyek megakadályozzák a kiskereskedőket abban, hogy az online vagy tagállamközi kereskedelemben beszerzett árukat vagy szolgáltatásokat más tagállamban tartózkodó ügyfelek részére értékesítsék.

Ezért a Bizottság versenyjogi ágazati vizsgálatával piaci információkat gyűjt majd össze annak érdekében, hogy jobban megismerhesse a vállalkozások által emelt ilyen és hasonló akadályok természetét, felmérhesse előfordulási gyakoriságukat és kifejtett hatásukat, valamint azért, hogy értékelhesse őket az uniós antitrösztszabályok fényében.

Amennyiben az eredmények elemzése nyomán a Bizottság konkrét versenyjogi aggályokat fogalmaz meg, a versenykorlátozó üzleti gyakorlatra és a piaci erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó uniós szabályoknak (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke) való megfelelés biztosítása érdekében konkrét esetek vizsgálatát is megindíthatja.

Következő lépések

A következő hetekben a Bizottság információkérési igénnyel fog élni a különböző érdekeltek felé szerte az Európai Unióban. Az érintettek vállalkozások között lehetnek gyártók és nagykereskedők, valamint e-kereskedelemben aktív kiskereskedők is. Az uniós antitrösztszabályok értelmében a Bizottság az ágazati vizsgálat részeként adatokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat igényelhet vállalkozásoktól és szakmai szövetségektől.

A Bizottság konzultációs céllal előzetes jelentés közzétételét tervezi 2016 közepére. A záró jelentés 2017 első negyedévére várható.