A szerződések angol nyelvezetét úttörően, a hatályos magyar jogba ágyazva dolgozza fel Kovács Tímea jogásznak, Jogi Szaknyelvi mellékletünk vezetőjének újonnan megjelent, az „Angol jogi szaknyelv I. Contact law / Szerződések joga” című könyve, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának Dísztermében mutattak be június 3-án.

A kiadvány a Jogi Szaknyelvi Könyvek-sorozat első köteteként arra vállalkozik, hogy a magyar jog szemszögéből részletezze a szerződések angol nyelvezetét, többek között az előszerződés, az adásvétel, a megbízás, az együttműködési megállapodás, a franchise terminológiáját. A könyv bemutatása során a kötet jogi lektora, Dr. Navratyil Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar egyetemi adjunktusa fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy ez a gyakorlatias kötet egy tapasztalt, jogi szaknyelvet oktató jogász tollából született, akinek nagydoktori kutatásai szintén e területet fedik le.

Pókay Marietta, a kötet nyelvi egyik lektora, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Idegen Nyelvi Lektorátus vezetője szerint az egyes fejezetek felépítése rendkívül logikus: az elméleti hátteret adó bevezetés után következik a kulcsfogalmak, szakkifejezések megadása, majd gyakorlatban felmerült kérdések alapján összeállított példamondatokat és szerződéses klauzulákat olvashatunk. Elmondta, hogy tapasztalatai szerint a hallgatók – diákok gyakran nem tudják angol nyelven alkalmazni a magyarul tanult jogi ismereteket, még ha igen magas szintű általános angol nyelvtudással is bírnak. Ennek a könyvnek külön előnye, hogy a jogászok számára könnyebben felidézhetőek a szavak a magyar jogi struktúrába ágyazva, így az eddig „külön tárolt” jogi és angol nyelvi ismerethalmazok között számos kapcsolatot létesít.

A szakember kiemelte, hogy a könyv egyik legértékesebb vonatkozása, hogy újfajta nyelvtanulási stratégiákat tanít: az egyik például az, hogy ha adott egy autentikus szakszöveg, amelyből az oktató kiemel kifejezéseket, szerkezeteket, ezek felhasználásával új tartalmakat fejezünk ki. Elmondta, hogy „aki ezt a könyvet forgatja, annak nemcsak a szókincse fog bővülni, hanem azt is el tudja sajátítani, hogyan lehet önállóan tanulni”.

Gyakorló szakfordítóként kiemelte, hogy akár egy szakfordítási munka során leginkább egy ilyen típusú szakkönyvben található kimunkált, megbízható tudásanyagra van szükség, és felhívta a figyelmet a kötet végén található indexre, amely miatt a kötet kvázi-szótárként is használható.

A könyvbemutató – Dr. Kovács Tímea: Angol jogi szaknyelv I. Contract law / Szerződések joga

Navratyil Zotán elmondta, hogy ha a versenyszférát nézzük, az álláshirdetésekben kívánalomként már gyakran a tényleges, magas szintű jogi szaknyelvi angol ismeret jelenik meg. A kötetet használó meghívott beszélgetőpartnerek között a Szecskay Ügyvédi Iroda partnere, Dr. Gulás Judit MBA elmondta, hogy nemzetközi ügyvédi irodájukban a napi gyakorlatban idegen nyelven készítenek iratokat, alapvetően angolul. A könyv olvasójaként a kötet nagy erényeként kiemelte, hogy „nagyon világos, pontos, érthető fogalmakat használ”. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a nemzetközi ügyvédi irodák milyen szintű nyelvtudást várnak el az ügyvédjelöltektől, elmondta, hogy „nagyon stabil szaknyelvi tudásra van szükség, mert a kétnyelvű (angol-magyar) szerződések rendkívül gyakoriak, és gyakran kell angol nyelvű szerződéseket fordítani”. Hozzátette, várják a Szerző következő munkáját, a sorozat második kötetét, amely a „Business law” témaköreit öleli fel.

Dr. Csók István, a közbeszerzésekkel foglalkozó Tricsók Zrt. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy tapasztalataik szerint a közbeszerzésekkel foglalkozó irányelvek szókincsét gyakran nem lehet felfedezni a magyar Kbtv. angol nyelvű fordításában, és ez munkájuk során is gyakran problémákat okoz, ezért ő is szorgalmazta az „Angol Jogi Szaknyelv II. Business Law” kötet megjelenését, amely többek közt a közbeszerzésekkel foglalkozó fejezetet is tartalmaz.

Dr. Tivadar Krisztián LL.M. a kötet másik nyelvi lektora további aspektusból, gyakorló ügyvédként szólt tapasztalatairól. Szerinte ez a könyv azt írja le, amit kezdő ügyvédjelöltként látni – tudni kell ahhoz, hogy a jogász el tudjon helyezkedni angol jogi szaknyelvet is használó irodáknál. Megemlítette, hogy ez a tudásanyag a kötet megjelenése előtt így nem volt elérhető. Kiemelte, hogy „a könyv feltárja, hogy alakul egy olyan jogi nyelvezet, az angol jogi szaknyelv terén, amely az eszperantó szerepét veszi át a jog területén, csak hatékonyabban, hiszen létező, működő nyelv”. Elmondta, hogy szerinte „ebben a kötetben az a fantasztikus, hogy mindennapi használatra alkalmas szaknyelvi fordulatokat tár olvasói elé”.

Dr. Tamás Dóra PhD (ELTE BTK egyetemi adjunktusa, OFFI Zrt. terminológus) terminológius-nyelvészként és szakfordítóként újabb szempontból világította meg a könyv jelentőségét hiánypótlóként aposztrofálva azt. A szakember elmondta, hogy a kötet hasznos segédeszköz lehet nemcsak a jogi szaknyelvi képzésben, hanem az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző képzésén és az OFFI Zrt. által indított tanfolyamokon is.

A közönség soraiból Varga Orsolya jogász hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a szaknyelvi nyelvvizsga megszerzéséhez a Szerző által fejlesztett tananyagokat használta, amelyek segítségével sikerült a vizsgája, és biztos benne, hogy a most megvásárolt kötetet is jól tudja majd hasznosítani munkája során. A könyvben a jogi angol nyelvtudás elmélyítését szolgáló, a jogi angol nyelvvizsgákon szereplő (ILEC, TOLES, Profex) feladatok is szerepelnek, például különböző szerződések mintarendelkezéseit tartalmazó feladatok, és az ezekhez tartozó megoldókulcs.

A könyv szerzője dr. Kovács Tímea jogász, jogi angol magánoktató, hét évnyi joggyakorlatot követően több mint nyolc éve angol jogi szaknyelvet oktat, a Jogi Fórum Jogi Szaknyelvi mellékletének és az Ügyvédek lapja szaknyelvi rovatának vezetője, a Jogi Angol Könnyedén-tananyagok (kétnyelvű hanganyagok) fejlesztője.

A kötet megrendelése és a kötetre épülő gyakorlatias workshop-ra jelentkezés ITT.