Átadták a Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérmet pénteken a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az emlékérmet és ösztöndíjat Láncos Petra Lea, az egyetem oktatója Nyelvpolitikai és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban című pályaművéért vehette át Herczegh Géza özvegyétől.

Ádány Tamás egyetemi docens méltatásában elmondta: a mű magas szintű, akadémiai igényességgel íródott, a nyelvi jogok átfogó kezelésében, a nyelvpolitika szintetizálásában hiánypótló alkotás.

“A munka a leghangsúlyosabban az európai és a nemzetközi jog olyan összefüggéseit tárgyalja, amelyek eredetileg a hagyományos nemzetközi közjog szempontjából merültek fel, mára azonban vitán felül az Európai Unió napi működését, a magyarországi lakosság hétköznapjait is érdemben befolyásoló tényezőkké váltak” – emelte ki laudációjában Ádány Tamás.

Az egyetemi docens hangsúlyozta: Láncos Petra Lea megalapozott válaszokat kínál olyan kérdésekre, mint például, szükség van-e nyelvpolitikára az EU-ban, milyen szerepe volt az uniós nyelvpolitika formálásában a tagállamoknak vagy milyen okok és érdekek állnak az uniós nyelvi garanciák lisszaboni szerződéssel történt kiszélesítése mögött.

Az ünnepségen emlékplakettet kapott Szalay Anikó, aki A roma kisebbség védelme a nemzetközi jogban és az európai jogban című angol nyelvű munkájával érdemelte ki az elismerést.

A rendezvényen Martonyi János egyetemi tanár, volt külügyminiszter ünnepi előadásában kiemelte: a multilaterális világkereskedelmi, világgazdasági szabályozásból fakadó fejlődési lehetőség a jelek szerint kimerült, a jövőben nagyobb jelentőséget kapnak a kétoldalú vagy regionális szerződések.

Az okok közé sorolta, hogy a multilaterális világgazdaság mögött lévő globalizációs folyamat tetőződni látszik, emellett az egyenlő bánásmód jogi technikája, a rendszer egyik tartóoszlopa szinte észrevehetetlenné vált és kibővült a szabályozási kör is. Hozzátette: az igazi fordulatot az hozta, hogy kiderült, ki kell lépni a gazdaság keretei közül, mégpedig a környezetvédelem és az emberi jogok témája miatt. Megjegyezte: e témákat könnyebb szabályozni bilaterális, illetve regionális egyezményi keretek között.

“A civilizációs, kulturális és jogi széttöredeződés jelen van és lesz a világkereskedelemben, de az egész rendszer mögött van egy univerzális értékrend. Az eltéréseket, a különbségeket tolerálni kell” – fogalmazott Martonyi János.

A rendezvényen jelen volt Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, aki a díj névadójának, Herczegh Géza jogtudósnak a lánya.

A Herczegh Géza hozzátartozói által létrehozott alapítvány emlékérem és ösztöndíj adományozásával kívánja elismerni és támogatni azokat a fiatal kutatókat, akik nemzetközi jogi témakörben elmélyült munkát végeznek.

Herczegh Géza 1928-ban született és 2010-ben hunyt el. 1990-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1990-től 1993-ig az Alkotmánybíróság elnökhelyettese volt. Akkor a hágai Nemzetközi Bíróság tagjává választották, ott 2003-ig tevékenykedett. Fő kutatási területe a nemzetközi jog, illetve annak kapcsolata az alkotmánybíráskodással és az európai közösségi joggal, a nemzetközi bíráskodás, az emberi jogok nemzetközi érvényesülése, a nemzeti kisebbségek védelme, a humanitárius jog nemzetközi fejlődése és a diplomáciatörténet.