Elfogadott módosító javaslat nélkül zárta le az Országgyűlés Kulturális bizottsága a Nemzeti Kulturális Alapról (NKA) szóló törvény részletes vitáját, támogatta azonban a közgyűjteményi törvény módosítását.

Az emberi erőforrások minisztere által benyújtott javaslat szerint az NKA szakmai bizottságai tagjainak egyharmadát a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) jelölhetné a módosítás értelmében 2016. január 1-jéig létrehozandó új kollégiumi struktúrában.

Hiller István (MSZP) a javaslathoz benyújtott módosító indítványát ismertetve hangsúlyozta: annak lényege, hogy az NKA és az MMA jelenlegi kapcsolatrendszere maradjon fenn, azaz a művészeti akadémia ne kapjon kiemelt szerepet a kulturális alap működtetésében. A szocialista képviselő szerint semmilyen teljesítménybeli oka nincs annak, hogy a magyar kulturális élet egy szervezete a többi rovására ilyen privilégiumokat kapjon az NKA működésében.

Szabó Szabolcs (Együtt) emlékeztetett arra, hogy a minisztérium javaslata ellen 18 szakmai szervezet tiltakozott írásban, de továbbiak is jelezték egyet nem értésüket, a szakma így láthatóan ellenzi a módosítást.

Hiller István módosító javaslatát a bizottság többsége nem támogatta.

Halász János (Fidesz) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény módosító javaslatához nyújtott be módosítást. Indítványa szerint a miniszter rendeletalkotási lehetőséget kapna ahhoz, hogy országosan egységes fejlesztési koncepciót dolgozzon ki a kisvárosi könyvtárak fejlesztésére; a javaslat továbbá nemzeti vagyonként nevezi meg a muzeális könyvtári dokumentumokat.

Halász János módosítójának elfogadása után a bizottság lezárta a jogszabályok részletes vitáit és jelentés benyújtását is megszavazta.