Nils Wahl főtanácsnok szerint a menedékkérők szexuális irányultsága meghatározott feltételek mellett vizsgálható pszichológiai tesztekkel. – Összefoglaló a Magyarországról az Unió Bírósága elé érkezett C-473/16 F ügyben a mai napon megtett főtanácsnoki indítványról

A Bíróság egy 2013-ban hozott ítéletében kimondta, hogy a származási országukban a szexuális irányultságuk okán üldöztetésnek kitett homoszexuális személyek jogosultak lehetnek az EU-ban a menekültként való elismerésre. 2014-ben pedig a Bíróság pontosította, hogy a nemzeti hatóságok milyen módokon értékelhetik a menedékkérők a homoszexuális irányultságukra vonatkozó nyilatkozatainak valóságtartalmát. Ennek keretében a Bíróság kizárta a menedékjog iránti kérelmeknek kizárólag a homoszexuálisokhoz kötődő sztereotípiák alapján történő értékelését, a kérelmezők szexuális szokásainak részleteire vonatkozó kérdések feltételének a lehetőségét, továbbá a homoszexualitás bizonyítása érdekében homoszexuális cselekmények végzése, meghatározott fizikai vizsgálatokon való részvétel, valamint intim cselekményekről készült videofelvételek bemutatása a menedékkérő általi felajánlásának elfogadását.

A jelen ügyben egy nigériai állampolgár terjesztett elő Magyarországon menedékjog iránti kérelmet arra hivatkozva, hogy hazájában a homoszexualitása miatt üldözik. A magyar hatóságok információi szerint Nigériában ténylegesen súlyos börtönbüntetéssel fenyegetik az azonos nemű személyek együttélését.

A magyar menekültügyi hatóság előbb személyesen meghallgatta a menedékkérőt, majd pszichológus szakértőt rendelt ki a szexuális irányultság vizsgálatára. Mivel a pszichológus által elvégzett vizsgálatok nem igazolták azt, hogy a menedékkérő homoszexuális irányultságú lenne, ezért a menekültügyi hatóság elutasította a menedékjog iránti kérelmét.

A hatóság határozatának felülvizsgálatát végző Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kétségei merültek fel azzal kapcsolatban, hogy – a Bíróság fent említett 2014-es ítéletének fényében, amely megtiltotta a nemzeti hatóságok számára, hogy a magukat homoszexuális irányultságúnak valló menedékkérőkön az állításuk valóságtartalmának ellenőrzésére szolgáló fizikai vizsgálatokat végezzenek – vizsgálható-e a mostani ügyben alkalmazott pszichológiai tesztekkel a kérelmező nemi orientációja. A magyar bíróság végső soron arra is kíváncsi, hogy egyáltalán létezik-e olyan szakértői módszer, amellyel a kérdéses ítélet alapján vizsgálható a menedékkérők a homoszexualitásukkal kapcsolatos nyilatkozatainak a valóságtartalma.

A mai napon megtett indítványában Nils Wahl főtanácsnok (Svédország) mindenekelőtt emlékeztet arra, hogy az uniós menekültügyi szabályok alapján a menedékjog iránti kérelmet vizsgáló nemzeti hatóságok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy konkrét kérdésekben – beleértve a nemekre vonatkozó kérdéseket is – szükség esetén szakértők – például pszichológusok – tanácsát kérjék.

A főtanácsnok szerint azonban az említett kérdések megválaszolása céljából a pszichológiai vizsgálatok csak akkor fogadhatók el, ha azokhoz a kérelmező hozzájárult, és e vizsgálatok nem sértik a kérelmező méltóságát, valamint a magán- és családi életének tiszteletben tartásához való jogát. E tekintetben a főtanácsnok pontosítja, hogy az ilyen feltételek mellett végzett vizsgálaton való részvétel kérelmező általi megtagadása nem akadályozhatja meg a hatóságokat abban, hogy a kérelem ügyében határozatot hozzanak. Emellett a főtanácsnok hangsúlyozza, hogy az ilyen megtagadásnak a menedékjog iránti kérelem elbírálását érintő következményeit a kérelmezőnek kell viselnie.

A főtanácsnok mindemellett kiemeli, hogy a lefolytatandó pszichológiai vizsgálatoknak a tudományos közösség által általánosan elfogadott, vagy legalábbis kellően megbízható módszereken, elveken és fogalmakon kell alapulniuk. Ezenfelül e vizsgálatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a hatóságok által eldöntendő konkrét ügyekben kellően megbízható eredményeket hozzanak.

Végül a főtanácsnok hangsúlyozza, hogy a hatékony jogorvoslathoz való jog elve – amely az uniós jog szerves részét képezi – értelmében a szakértői megállapítások nem lehetnek kötelezőek a menedékjog iránti kérelemről szóló határozatot felülvizsgáló nemzeti bíróságokra nézve.

FONTOS: A főtanácsnok véleménye nem köti a Bíróságot. A főtanácsnok feladata, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva a rábízott ügy jogi megoldására vonatkozó javaslatot terjesszen a Bíróság elé. Az Európai Bíróság bírái most kezdik meg az ügyben a tanácskozást. Az ítéletet későbbi időpontban hozzák meg.