A közösségi médiát üzemeltető vállalatoknak többet kell tenniük azért, hogy eleget tegyenek az Európai Bizottság és a tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságai által tavaly márciusban megfogalmazott kéréseknek, hogy tartsák be az uniós fogyasztóvédelmi szabályokat.

Megjelentek a Facebook, a Twitter és a Google+ által szolgáltatási feltételeiken eszközölt módosítások, amelyeket azért végeztek, hogy e feltételeket hozzáigazítsák az uniós fogyasztóvédelmi szabályokhoz.

A módosítások már több mint negyed milliárd közösségi médiát használó uniós fogyasztó javát fogják szolgálni. Az uniós felhasználókat nem fogják kötelezni arra, hogy lemondjanak az őket kötelezően megillető uniós fogyasztóvédelmi jogokról, például az online vásárlástól való elálláshoz való jogról; Kalifornia helyett panaszaikat Európában nyújthatják be; valamint a platformok, az offline szolgáltatókhoz hasonlóan, kiveszik majd részüket az uniós fogyasztók iránti felelősségvállalás tisztességes megosztásából. Ugyanakkor a változások csak részben tesznek eleget az uniós fogyasztóvédelmi szabályokban megfogalmazott követelményeknek.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos a következőket mondta: “Mivel a közösségimédia-hálózatokat reklám- és kereskedelmi platformként használják, a fogyasztóvédelmi szabályokat teljes mértékben be kell tartaniuk. Nagyon örülök, hogy az uniós jogszabályok végrehajtását biztosító eljárás meghozta gyümölcsét, mivel néhány vállalat már dolgozik azon, hogy platformjait biztonságosabbá tegye a fogyasztók számára. Ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy ez a folyamat még most sem zárult le és ilyen sok időt vesz igénybe. Ez alátámasztja, az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” című kezdeményezés szükségességét. Az uniós fogyasztói jogokat meg kell becsülni és, amennyiben a vállalatok nem működnek együtt, szankciókkal kell szembesülniük.”

Miközben a Google legutóbbi javaslatai láthatólag összhangban vannak a fogyasztóvédelmi hatóságok kéréseivel, a Facebook és különösen a Twitter csak részben foglalkozott a felelősségi kérdés és az esetleges tartalomeltávolításról vagy szerződés-megszüntetésről szóló felhasználói tájékoztatás módjának fontos problémáival.

Ami a fogyasztóvédelmi hatóságok által a jogellenes tartalom bejelentésére és törlésének kérésére használt „bejelentési–cselekvési eljárást” illeti, az egyes vállalatok által eszközölt változtatások nem elegendőek. Miközben a Google+ létrehozott egy szabályzatot, valamint határidőt állapított meg a kérések kezelésére, a Facebook és a Twitter csak azt vállalta, hogy egy erre a célra létrehozott e-mail-címet biztosítson, amelyet a nemzeti hatóságok a jogsértések bejelentésére használhatnak, anélkül hogy kötelezettséget vállaltak volna arra, hogy e kéréseket meghatározott határidőn belül kezelik.

Azon fogyasztók által beküldött rengeteg panaszt követően, akik e honlapokat használva csalás vagy megtévesztés célpontjává váltak, vagy akikre nézve egyes szolgáltatási feltételekben nem tartják tiszteletben az uniós fogyasztóvédelmi jogot, 2016 novemberében végrehajtási eljárást indítottak.

Azóta a közösségi média üzemeltetők kifejezetten beleegyeztek abba, hogy a következőket módosítsák:

  • a szolgáltatási feltételeket, amelyek korlátozzák vagy teljesen kizárják a közösségimédia-hálózatok felelősségét a szolgáltatások teljesítményét illetően;
  • azokat a feltételeket, amelyek a felhasználókat arra kötelezik, hogy lemondjanak az őket kötelezően megillető uniós fogyasztóvédelmi jogokról, például az online vásárlástól való elálláshoz való jogról;
  • azokat a feltételeket, amelyek megfosztják a fogyasztókat attól a joguktól, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamban bírósághoz forduljanak, és ehelyett a kaliforniai jogot alkalmazzák;
  • azt a feltételt, amely felmenti a platformot azon kötelezettsége alól, hogy a kereskedelmi közleményeket és a szponzorált tartalmat azonosítsa.

A vállalatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a feltételek módosításait 2018 első negyedévében valamennyi nyelvi változatban elvégzik.

További lépések

Ahogy már korábban említésére került a 2017 szeptemberében közzétett jogellenes online tartalmak elleni fellépésről szóló közleményben, a Bizottság elvárja, hogy az online platformok a jogellenes online tartalmakat gyorsan és proaktívan ismerjék fel, távolítsák el és újbóli megjelenésüket előzzék meg. A Bizottság már dolgozik az e közleményt követő intézkedéseken. 

A nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok és a Bizottság figyelemmel fogja kísérni az ígért módosítások bevezetését és aktívan használja majd a vállalatok által biztosított bejelentési–cselekvési eljárást. A nem kívánt előfizetésekre vonatkozó jogellenes kereskedelmi tartalmakra és egyéb csalásokra fognak összpontosítani. Ezenkívül a hatóságok felléphetnek, és szükség esetén végrehajtási intézkedésekhez folyamodhatnak.

A Bizottság áprilisban előterjeszti az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” című kezdeményezést. A reform célja, hogy a meglévő fogyasztói jogszabályokat korszerűsítse és biztosítsa ezek megfelelő végrehajtását.

Háttér

Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok és az Európai Bizottság 2017. március 16-án találkoztak a vállalatokkal, hogy meghallgassák és megvitassák az általuk javasolt megoldásokat. A találkozót követően a vállalatok eszközöltek bizonyos módosításokat szerződési feltételeiken. Ugyanakkor a Bizottság és a fogyasztóvédelmi hatóságok úgy vélik, hogy sürgősen további módosításokra van szükség.

A fogyasztóvédelmi együttműködési hatóságok a francia Versenypolitikai, Fogyasztóügyi és Csalás-ellenőrzési Főigazgatóság (DGCCRF) vezetésével 2016 novemberében közös álláspontot küldtek a Facebooknak, a Twitternek és a Google+-nak, amelyben arra kérik őket, hogy több szerződési feltételt javítsanak, valamint hozzanak létre egy rendszert a jelzés útján történő jogellenes online tartalmak elleni fellépés céljából[1].

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló uniós rendelet egy páneurópai végrehajtó hálózatban kapcsolja össze a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokat. E hálózatnak köszönhetően valamely uniós ország nemzeti hatósága felkérheti egy másik uniós ország illetékes hatóságát, hogy az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal kapcsolatos, több országot érintő jogsértés esetén tegye meg a megfelelő lépéseket. Az együttműködés gyakori a különböző fogyasztóvédelmi jogszabályok esetén, mint például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvaz e-kereskedelemről szóló irányelva fogyasztók jogairól szóló irányelv vagy a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv.

A fogyasztóvédelmi együttműködés keretében a hatóságok rendszeresen megvizsgálják az egységes piac közös érdekű fogyasztóvédelmi kérdéseit, és összehangolják piacfelügyeleti tevékenységeiket, valamint az esetleges végrehajtási eljárásokat. A Bizottság elősegíti a hatóságok közötti információcserét és koordinációt.

Az online platformoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk a tartalomirányítás területén. A közlemény közös eszközöket bocsájt rendelkezésre a jogellenes online tartalmak gyors és proaktív felismerésére, eltávolítására és újbóli megjelenésének megelőzésére.

A szerződéses feltételek módosításait tartalmazó táblázat ITT megtekinthető

________________________________________________________________________________

[1] Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az eljárás keretében végzett bármely értékelés nem érinti a fogyasztóvédelmi együttműködési hatóságok által vagy a bírósági eljárás keretében végzett jövőbeli szerződési feltételeknek való megfelelés megállapítása érdekében végzett értékeléseket.