Árválkodó tornazsák egy menetrend szerinti buszjáraton. A megtaláló átadja a busz sofőrjének, aki elhelyezi azt a „talált tárgyak” között. A tulajdonos jelentkezik a „tornacuccért”, azonosítja a zsák tartalmát, majd visszakapja azt. A zsákban 14 millió forint lapult. – Egy történet a közelmúltból. De mi is a teendő, ha találunk valamit? Elrakhatjuk-e az utcán talált 500 euróst következmények nélkül? Mit mond a jog a találásról?

A találás tulajdonszerzési módként történő elismerését az a forgalomvédelmi igény alapozza meg, hogy a tulajdonjog gyakorlására jogosított személy kiléte ne legyen hosszabb ideig bizonytalan. Az ily módon történő tulajdonszerzés a korábbi tulajdonos mulasztásán, illetve azon alapszik, hogy a korábbi tulajdonos a dolog elvesztésébe belenyugodott és visszaszerzésére nem kíván lépéseket tenni.

A találásról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezik. Eszerint:  amennyiben valaki a feltehetően más tulajdonában álló, elveszett ingó dolgot talál, és azt birtokba veszi, megszerzi annak a tulajdonjogát. A tulajdonszerzés kettő, konjuktív feltételhez van kötve: egyrészt a találónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa, másrészt a dolog a tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül, élő állat esetén három hónapon belül, a dologért ne jelentkezzen.

Amennyiben a dolgot a közönség számára nyitva álló helyen vagy tömegközlekedési eszközön találják meg, az üzemeltető alkalmazottjának kell azt átadni.

Abban az esetben, ha a találó ismeri a dolgot elvesztőt, a dolog tulajdonosát vagy a dolog átvételére jogosultat, akkor jár el jogszerűen, amennyiben „haladéktalanul” – 8 napon belül − visszaszolgáltatja nekik a dolgot.

Amennyiben a találó nem tudja megállapítani, hogy kié a talált dolog, a dolgot a találástól számított nyolc napon belül köteles átadni a találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki az átadáskor nyilatkoztatja, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A közönség számára nyitva álló helyen vagy tömegközlekedési eszközön talált dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt. A jegyző a talált dolgot, amennyiben a dolog átvételére jogosult személye nem megállapítható, 3 hónapon át megőrzi. Ha ezen idő alatt a jogosult nem jelentkezik érte, a dolgot – ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott – a találónak kiadja, aki azt állagának sérelme nélkül használhatja, azonban nem idegenítheti el, nem terheltetheti meg és a használatát másnak nem engedheti át. A találó tulajdonszerzésével megszűnnek a harmadik személynek a dolgot terhelő jogai. A találótársakat, amennyiben a dolgot többen találják meg, a találó jogai együttesen, egymás között egyenlő arányban illetik meg és kötelességei egyetemlegesen terhelik. Az eredeti tulajdonos még 9 hónapig jelentkezhet a dologért, a jogosult (találó) ezen idő, tehát a találástól számított 1 év elteltével rendelkezhet szabadon a dolog felett.

Ha a találó a jegyzőnek történő átadáskor nem tart igényt a dolog tulajdonjogára, vagy a talált dolog nem tartható el vagy nem őrizhető meg, a jegyző az értékesítéséről késedelem nélkül gondoskodik, melyre a közigazgatási végrehajtás keretében lefoglalt vagy zár alá vett vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A dolog értékesítéséből befolyt vételár az államot illeti meg. A talált lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot a rendőrségre kell beszolgáltatni, ezeken találással nem lehet tulajdont szerezni.

A találó anyagi érdekeltségének fokozására szolgál az ún. találódíj. Ha a talált dolog nagyobb értékű, és annak a tulajdonjogát a találó nem szerzi meg, a találó méltányos összegű – a találótársakat egyenlő arányban − találó díjra jogosult, amennyiben megtett mindent annak érdekében, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa. Az összegét vita esetén a bíróság állapítja meg.

A találás egyik sajátos esete a kincstalálás, amelyet ismeretlen személyek elrejtettek, vagy amelynek tulajdonjoga feledésbe ment, vagyis amikor a dolog tulajdonosát kideríteni már nem lehet. Ekkor a találó köteles azt az államnak felajánlani, amennyiben az állam a dologra nem tart igényt, az a találó tulajdonába megy át, ellenkező esetben a találó a dolog értékéhez mérten megfelelő díjra jogosult.