A petíciós jog, a jogbiztonság és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való alapjogok sérelméhez vezetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) terhelő tájékoztatási kötelezettség elmaradása, illetve késedelme a hozzá érkezett közérdekű bejelentések intézése során – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Kozma Ákos felkérte a NAV vezetőjét, hogy intézkedjen a jelentésben feltárt visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének a megelőzése érdekében.

Egy panaszos felülvizsgálati kérelemmel fordult az ombudsmani hivatalhoz. Ebben sérelmezte, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019 tavaszán benyújtott közérdekű bejelentéseikre – amelyekben egy társasház közös képviseletét ellátó Társaság tevékenységére hívták fel a figyelmet és kérték a szükséges intézkedések megtételét – a jogszabály által megjelölt határidőn belül nem válaszolt. 2019. augusztus 28-án ismét – az előző bejelentések tartalmával megegyező – bejelentést tett a NAV felé, amelyben egyúttal kifogásolta, hogy a NAV nem tett eleget válaszadási kötelezettségének a korábbi bejelentések vonatkozásában. Ezt követően a panaszos fenti felülvizsgálati kérelmét kiegészítette és kifejtette, hogy a harmadik beadványra tekintettel a NAV 2019. október 1-jén kelt levelében arról tájékoztatta, hogy mindkét közérdekű bejelentést „azonosíthatatlan bejelentő” által tett bejelentésként kezelte és mellőzte a bejelentések kezelésével kapcsolatos tájékoztatást. Álláspontja szerint a NAV indokolatlanul kezelte „azonosíthatatlan bejelentésként” a beadványokat.

Kozma Ákos az AJB-964/2020. számú ügyben készült jelentésében feltárta, hogy a NAV tévesen minősítette azonosíthatatlan személy által tett bejelentésnek az első és második közérdekű bejelentést, ezért a NAV az első és második közérdekű bejelentésekre történő válaszadást elmulasztotta, a harmadik beadvány közérdekű bejelentésnek minősülő részére pedig 30 napon belüli tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, így a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben (Pkbt.) előírt eljárási szabályok rendelkezései tekintetében alapjogi visszásságot okozott.

Az ombudsman megállapította, hogy a hatóságot terhelő tájékoztatási kötelezettség elmaradása, illetve késedelme a petíciós jog, a jogbiztonság és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való alapjogok sérelméhez vezettek.

Kozma Ákos felkérte a NAV vezetőjét, hogy intézkedjen a jelentésben feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének megelőzése érdekében, illetve hogy a hivatala a közérdekű bejelentések intézése során a jövőben fokozottan ügyeljen a vonatkozó törvényi előírások megtartására.