Ferenc pápa fájdalmának adott hangot a francia katolikus egyházban történtek miatt, és egyben köszönetét fejezte ki az áldozatok bátorságáért – nyilatkozta a szentszéki szóvivő, miután napvilágot látott a franciaországi katolikus egyházban papok által elkövetett szexuális visszaélésekről készített jelentés. Az Egyházi Törvénykönyv pápa által kezdeményezett egyik módosítása már december 8-án hatályba lép. Eszerint a szexuális zaklatás kikerül a szüzesség elleni sérelem kategóriából, és ezentúl életellenes, illetve a személy méltósága elleni támadásnak minősül.

A francia katolikus egyházon belül az elmúlt hetven évben 2900 és 3200 között lehetett a pedofil bűnöket elkövetők száma a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális visszaélések kivizsgálásával megbízott független bizottság a héten  nyilvánosságra hozott jelentése szerint.

A francia püspöki konferencia által az egyházon belüli szexuális visszaélések kivizsgálására 2018-ban felállított bizottság sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra a 2500 oldalas jelentést, amelynek ismertetésére a sértettek és képviselőik is meghívást kaptak.

„Kifejezem szégyenemet, elborzadásomat és elhatározásomat, hogy együtt fogok cselekedni a szexuális visszaélések áldozataival, hogy az egyházi hatóságok, a papok, az egyházi emberek és a hívők többé ne takarják el szemüket, ne fogják be fülüket, ne rejtegessék vagy takargassák a tényeket és ne vonakodjanak a nyilvános feljelentéstől. Minden püspök nevében beszélek.”

Ezek voltak Eric de Moulins-Beaufort reims-i érseknek, a francia Püspöki Konferencia elnökének kemény és határozott szavai, miután kedden nyilvánosságra hozták az ún. CIASE jelentést az egyház tagjai által 1950 óta elkövetett szexuális visszaélésekről.

„Az önök jelentésén keresztül hallottuk az áldozatok hangját, hallottuk a számukat. A hangjuk elkeserít, a számuk nyomaszt minket. Ez több, mint amit el tudtunk képzelni”

– mondta az érsek.

Hasonlóképpen nyilatkozott Véronique Margron nővér, a francia Szerzetesrendek Konferenciájának elnöke, aki végtelen szégyenérzetéről és bánatáról szólt, és azt mondta, itt az emberiség elleni bűntettekről kell beszélni.

A CIASE jelentés

A CIASE jelentés egy nagyon alapos, széleskörű, két és fél évig tartó vizsgálat eredményeit foglalja össze. A jelentést a francia katolikus egyház megbízásából egy független bizottság (Commission indépendante chargée de faire la lumière sur les abus sexuels dans l’Église, francia rövidítéssel CIASE) indított az egyházi szexuális visszaélésekkel kapcsolatban. A francia Püspöki Konferencia és a Szerzetesi Intézetek és Kongregációk Konferenciája 2018 novemberében jelentette be a feltáró bizottság megalakulását, amelynek elnöke a francia Államtanács korábbi alelnöke, Jean-Marc Sauvé lett.

A bizottságba Jean-Marc Sauvé elnök 21 tagot hívott meg, akik mindegyike önkéntesként vett részt a munkában. A 12 férfi és 10 nő között voltak jogászok, pszichológusok, teológusok, keresztények és ateisták egyaránt, de egyetlen pap, szerzetes vagy egyetlen áldozat sem. A választott munkamódszerekbe sem az egyház, sem bármilyen egyéb intézet vagy intézmény nem szólhatott bele. 

2021. október 5-én, kedden a bizottság nyilvánosságra hozta 500 oldalas, átfogó jelentését. A mellékletek további 2000 oldalt tesznek ki. A jelentés a visszaélések feltárásán túl elemzi, hogy az Egyház hogyan kezelte (vagy sem) az eseteket, és számos ajánlást is megfogalmaz.

A bizottság összesen mintegy 6500 személlyel találkozott személyesen. Az áldozatok mellett családtagok is voltak a meghallgatottak között. A vizsgálat széleskörű visszaéléseket tárt fel. A bizottság megkérdezések, interjúk módszerével 2700 áldozatot azonosított, további 4800 esetre levéltári kutatások derítettek fényt. Ebből kiindulva, egy közvélemény-kutató intézettel és a Francia Egészségügyi és Orvosi Kutatóintézettel együttműködésben megbecsülték a potenciális áldozatok 1950 és 2020 közötti teljes számát.

A becslések összesen 330 ezer áldozatról szólnak, közülük mintegy 216 ezer fiatal lehet papok által elkövetett visszaélések áldozata, míg a többieket egyházi intézményekben dolgozó világi személyek, például tanárok zaklathatták. Az áldozatok mintegy 80%-a zömében 10-13 év közötti fiú volt.

(A becslési módszerről a jelentést ismertető cikkek nem tudósítanak.)

Egy másik becslés az elkövetőkre vonatkozott: eszerint 3200 egyházi bántalmazó (a vizsgált 70 év alatt működő 115 ezer pap és szerzetes mintegy 3%-a) követhette el a visszaéléseket. Az esetek több mint fele az első 20 évben, 1950 és 1969 között történt, majd fokozatos csökkenés, később pedig a csökkent szinten való stagnálás következett. A jogilag még el nem avult ügyek száma 22, ezeket átadták az ügyészségnek. Negyven további eset már elavult, de az állítólagos elkövetők még életben vannak. Az ő ügyüket egyházi tisztviselőkhöz továbbították.

A bizottság ajánlásai

A bizottság 45 reformjavaslatot állított össze, amelyek között szerepel az Egyházi Törvénykönyv felülvizsgálata, a szeminaristák ítélőképességének és képzésének javítása, konkrét elismerési mechanizmusok létrehozása.

Az Egyháznak el kell ismernie felelősségét, a rendszerszintű hanyagságot és az intézményes takargatást. A dokumentum egyénenként megállapított kárpótlásra is javaslatot tesz, és kizárná, hogy ehhez adományokból gyűjtsenek pénzt, mivel ezt a francia Egyháznak kell biztosítania.

Az Egyházi Törvénykönyv Ferenc pápa által kezdeményezett egyik módosítása már december 8-án életbe lép. Eszerint a szexuális zaklatás kikerül a szüzesség elleni sérelem kategóriából, és ezentúl életellenes, illetve a személy méltósága elleni támadásnak minősül.

A bizottság azt is javasolta, hogy vizsgálják felül a gyónási titok kérdését, ami szerint a pap köteles titokban tartani mindazt, amit a gyónás során megtudott. A francia polgári jog tiszteletben tartja a gyónási titoktartást, de a CIASE szerint

a kiskorúak vagy kiszolgáltatott személyek ellen elkövetett szexuális erőszak bejelentésének jogi kötelezettsége előbbre való, mint a titoktartáshoz való jog.

“Az egyházi kormányzás is reformra szorul, mivel akadályozta az agresszió megfelelő kezelését” – írja a jelentés. A bizottság többek között azt javasolja, hogy a világiaknak nagyobb részvételt kell biztosítani a döntéshozó szervekben. Olyan ajánlás viszont nincs, hogy a papi cölibátust el kellene törölni, mivel azt nem azonosították a visszaélések okaként.

“A bizottság meg van győződve arról, hogy a Szentszék erős szándéka, hogy felszámolja ezt a problémát, és Ferenc pápa maga is teljes mértékben elkötelezett ebben a kérdésben”

– nyilatkozta a CIASE bizottság elnöke.

Matteo Bruni szóvivő elmondta, hogy Ferenc pápa “fájdalommal fogadta” a jelentés tartalmát, amelyről személyesen a francia püspöki konferencia tagjai számoltak be neki a Vatikánban.

A pápa “elsősorban az áldozatokra gondol nagy szomorúsággal az általuk elszenvedett sebek miatt, és hálával a bátorságukért, mellyel jelentették a történteket”

– közölte a szentszéki szóvivő.

Hozzátette, a pápa imádkozik, hogy az áldozatok vigaszra találjanak, és az igazság szolgáltatásával a gyógyulás csodájában is részesülhessenek.

A szóvivő megjegyezte, a pápa nem feledkezik meg a francia egyházról sem, amelynek a “borzalmas valóság” tudatában a megváltás útját kell követni.