Sérti az Alaptörvény magán- és családi élet védelmére, valamint a gyermekek gondoskodáshoz való jogára vonatkozó rendelkezéseit az ünnepnapokra eső elmaradt kapcsolattartás pótlását kizáró szabályozás – szögezi le az Alkotmánybíróság III/3239/2021. számú, jogszabályi rendelkezést megsemmisítő határozatában.

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése második mondatát.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság az előtte folyamatban lévő kapcsolattartásra vonatkozó nemperes eljárás felfüggesztése mellett egyedi normakontroll eljárást kezdeményezett a Korm. rendelet „az ünnepnapokra eső elmaradt időszakos kapcsolattartás nem pótolható” rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítása, valamint általános és perbeli alkalmazásának kizárása iránt. Az indítványozó bíró álláspontja szerint a támadott rendelkezés a mérlegelési jog kizárása által elzárja a bíróságot attól, hogy a gyermek az Alaptörvényben és a nemzetközi egyezményekben foglalt érdekének és jogának megfelelő döntést hozzon.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy

az ünnepnapi kapcsolattartás kiemelkedő jelentőséggel rendelkezik a szülő és a gyermek viszonyában, ezért az ilyen napra eső kapcsolattartás pótlása vagy annak kizárása fontos szabályozási kérdés.

A támadott rendeleti szabályozás az időszakos kapcsolattartás egyik esetében törvényi szabályra vissza nem vezethető módon kifejezett rendelkezéssel kizárja a pótlás lehetőségét. Ez közvetlen kapcsolatban áll a kapcsolattartáshoz való joggal, a vitatott rendelkezés nem technikai, hanem tartalmi és korlátozó jellegű, mert a pótlás formálisan bizonyosan, funkcionálisan pedig feltételesen lehetséges. Megállapítható volt tehát, hogy

az alapvető jogkorlátozást megvalósító jellege miatt a támadott szabályozás nem felel meg az Alaptörvényből fakadó törvényi szintű szabályozás alkotmányos követelményének, következésképpen sérti az Alaptörvény magán- és családi élet védelmére, valamint a gyermekek gondoskodáshoz való jogára vonatkozó rendelkezéseit.

Az Alkotmánybíróság ezért a bírói kezdeményezésnek helyt adott, és a támadott rendelkezést megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság tanácsa a megsemmisített rendelkezés általános alkalmazási tilalmát is elrendelte az ügyben.