Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) keddi tájékoztatása szerint február 1-től a jogorvoslat iránti kérelmek benyújtása legfeljebb négy hónappal az adott ügyben hozott jogerős hazai bírósági döntést, általában az érintett ország legfelsőbb bíróságának ítéletét követően lehetséges. A határidő korábban hat hónap volt.

A strasbourgi székhelyű Európa Tanács felügyelete alatt működő emberi jogi bíróság közleménye szerint az új határidő nem visszamenőleges hatályú: nem vonatkozik azokra a kérelmekre, amelyekben a jogerős hazai döntés február 1-je előtt született. Az új határidő tehát csakis azokra a kérelmekre vonatkozik, amelyek esetében február 1-je után születik jogerős hazai döntés – részletezték.

Közölték: a kérelmek benyújtása határidejének megváltozását az Európa Tanács mind a 47 tagállama által aláírt és ratifikált Emberi Jogok Európai Egyezményének 15. jegyzőkönyvi fejezete teszi lehetővé.

Az egyezményt módosító szöveg 2021. augusztus 1-jén lépett hatályba, de átmeneti időszakot írt elő a határidő módosításának hatálybalépése előtt.

Emlékeztettek: a jogerős belföldi határozat meghozatalát követő négy hónapos határidő az Emberi Jogok Európai Egyezményének 35. cikkében meghatározott elfogadhatósági kritériumok egyike. Ha a vonatkozó cikkben felsorolt kritériumok közül akár csak egyetlen nem teljesül, a kérelmet elfogadhatatlannak kell nyilvánítani.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságát az Európa Tanács tagállamai 1959-ben hozták létre Strasbourgban, hogy eljárjon az 1950-ben elfogadott Emberi Jogok Európai Egyezménye esetleges megsértésének eseteiben.