A termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó érdemi, tartalmi előírásokat sarkalatos törvényben kell rögzíteni – szögezi le az Alkotmánybíróság III/866/2022. számú, jogszabályi rendelkezést megsemmisítő határozatában. 

Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezésre indult eljárása során alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontját, valamint a megsemmisített rendelkezés kapcsán alkalmazási tilalmat rendelt el.

Az indítványozó bíróság előtt folyó ügyben az adóhatóság határozata alapján végrehajtási eljárás keretében árverésre bocsátott ingatlan 1/2 arányú tulajdonosa az ingatlan 1/2 tulajdoni illetőségének megszerzése céljából kívánt részt venni az árverésen, azonban arra a sérelmezett jogszabályi rendelkezés alapján nem volt lehetősége.

A sérelmezett jogszabályi rendelkezés alapján földre az árverezhet, aki a Földforgalmi törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltételnek megfelel.

Az indítványozó bíró álláspontja szerint a Földforgalmi törvény 18. §-a nem a tulajdonszerzési jogosultságot, hanem az elővásárlásra jogosultak körét és sorrendjét szabályozza; a Korm. rendelet ugyanakkor a termőföldre vonatkozó árverésen való részvételt olyan feltételekhez köti, amelyet a Földforgalmi törvény nem tartalmaz. Ezáltal a támadott rendelkezés rendeleti úton szűkíti a termőföld tulajdonjoga megszerzésének lehetőségét, továbbá nem azonos körbe tartozó jogalanyokkal szemben a termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó azonos feltétel teljesítését írja elő.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az Alaptörvény értelmében a termőföld tulajdonjogának megszerzése korlátait és feltételeit, azaz

a termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó érdemi, tartalmi előírásokat sarkalatos törvényben kell rögzíteni.

Azáltal, hogy a jogalkotó nem sarkalatos törvényben, hanem kormányrendeletben rögzített egy, a Földforgalmi törvény általános tulajdonszerzési rendelkezéseitől eltérő anyagi jogi többletkövetelményt a termőföld tulajdonjogának árverésen történő megszerzésére vonatkozóan, megsértette az Alaptörvényt. Az Alkotmánybíróság tanácsa ezért a támadott rendelkezés megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalmáról döntött.