A Parlament új szabályokat fogadott el az energiamegtakarítás ösztönzésére. Az energiahatékonysági irányelv új megtakarítási célokat határoz meg 2030-ig, 11,7%-os energiafogyasztás-csökkentést írva elő uniós szinten. Az új jogszabály segít az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és az energiabiztonság növelésében.

A képviselők jóváhagyták a Tanáccsal egyeztetett terveket. Ezek az európai zöld megállapodás részeként 2030-ra új energiamegtakarítási célokat határoznak meg. A jogszabály mind a primer-, mind a végső energiafogyasztás tekintetében energiatakarékossági célokat határoz meg az EU-ban.

A tagállamoknak 2030-ig együttesen legalább 11,7%-os energiafogyasztás-csökkentést kell majd biztosítaniuk uniós szinten (a 2020-as referencia-forgatókönyv előrejelzéseihez képest).

Ezt a célkitűzést egy erőteljes nyomonkövetési és végrehajtási mechanizmus kíséri majd, amely biztosítja, hogy a tagállamok teljesítsék a kötelező uniós célkitűzéshez nemzeti hozzájárulásaikat.

2030-ig a tagállamoknak évente átlagosan 1,5%-os megtakarítást kell elérniük. Az éves energiamegtakarítás a 2025 végéig tartó időszakban 1,3%-kal kezdődik, és az utolsó, 2030 végéig tartó időszakban fokozatosan eléri az 1,9%-ot.

A megtakarítási célokat helyi, regionális és nemzeti intézkedésekkel kell elérni a különböző ágazatokban – pl. közigazgatás, épületek, vállalkozások, adatközpontok stb. A képviselők ragaszkodtak ahhoz, hogy

a rendszer különösen a közszférára terjedjen ki, amelynek évente 1,9%-kal kell csökkentenie végső energiafogyasztását.

A tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy

a középületek legalább 3%-át évente közel nulla energiafelhasználású vagy nulla kibocsátású épületekké építsék át.

Az irányelv új követelményeket határoz meg a hatékony távfűtési rendszerekre vonatkozóan is.

Idézet:

“Az energiaválságnak még nincs vége. Nincs garancia arra, hogy a következő telek ugyanolyan enyhék lesznek, mint a legutóbbiak. A következő hét évben ki kell alakítanunk a szükséges strukturális változásokat. Nagyon örülök, hogy sikerült a tagállamokat sokkal ambiciózusabb energiahatékonysági célok felé terelnünk. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy a jövőben ne függjünk az orosz energiától, és teljesíteni tudjuk az éghajlatvédelmi céljainkat” – nyilatkozta a szavazás követően az előadó Niels Fuglsang (S&D, DK).

Következő lépések

A Parlament 471 szavazattal 147 ellenében, 17 tartózkodás mellett elfogadta a jogszabályt. Most a Miniszterek Tanácsának kell jóváhagynia, mielőtt hatályba lép.

Háttér

Az Európai Bizottság 2021. július 14-én elfogadta a “Fit for 55” csomagot, amely a meglévő éghajlat- és energiaügyi jogszabályokat úgy igazítja ki, hogy azok megfeleljenek az új uniós célkitűzésnek, amely szerint 2030-ra legalább 55%-kal csökkenteni kell az üvegházhatású gázok (ÜHG-k) kibocsátását.

A csomag magában foglalta a meglévő energiahatékonysági irányelv átdolgozását, amely az új 55%-os ÜHG-célkitűzéshez igazítja annak rendelkezéseit.

Konferencia Európa jövőjéről

Az irányelv előmozdításával az Európai Parlament képviselői az Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseiben megfogalmazott polgári javaslatokra reagálnak. Az energiahatékonysági irányelv a 3. javaslat (3) bekezdésével foglalkozik, amelynek céljai az olaj- és gázimporttól való függőség csökkentése energiahatékonysági projektek, valamint a tiszta és megújuló energiaforrások bővítése révén.

Az irányelv összhangban van a 3. javaslat (5) bekezdésével is, amely a megújuló energiát hasznosító technológiákba történő beruházásokat támogatja, valamint a 3. javaslat (6) bekezdésével, amely az új, környezetbarát energiaforrások és tárolási módszerek feltárását támogatja, támogatva ezzel az EU éghajlati céljait. Az irányelv összhangban van továbbá a 11. javaslat (1) bekezdésével, amely a vállalatok környezetbarátabb termelési folyamatait támogatja, valamint segíti a legjobb megoldások meghatározásában.