A TAJ-kártya és a személyi okmány átadásának elmaradása egyértelműen korlátozza a különélő szülő Alaptörvény által védett kapcsolattartáshoz való jogát – szögezi l be az Alkotmánybíróság IV/2102/2022. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Szolnoki Törvényszék és a Jászberényi Járásbíróság támadott végzéseit.

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozónak a kérelmezettel közös gyermekével történő kapcsolattartását bírósági végzéssel jóváhagyott egyezség szabályozta. Az indítványozó azért fordult bírósághoz, mert álláspontja szerint a kérelmezettnek felróható okból hiúsult meg meghatározott időszakra vonatkozóan az időszakos kapcsolattartás, mert nem adta át a gyermek személyi igazolványát és TAJ kártyáját.

Az elsőfokú bíróság elutasította az indítványozó kérelmét és megállapította, hogy a kérelmezett nem szegte meg a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltakat.

A bíróságok eljárása az indítványozó szerint a kapcsolattartáshoz való jog korlátozását és a kapcsolattartás jogszabály által meghatározott tartalmának csorbítását eredményezte, ezáltal sérült az indítványozó kapcsolattartáshoz és tisztességes eljáráshoz való joga.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az eljáró bíróságok azon jogértelmezése, amely szerint

a TAJ-kártya és a személyi okmány átadásának elmaradása nem valósítja meg a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltak megszegését, egyértelműen korlátozza az indítványozó Alaptörvény által védett kapcsolattartáshoz való jogát.

Az Alkotmánybíróság a vizsgált üggyel összefüggésben ezért azt állapította meg, hogy

a bíróság nem ismerte fel az ügy alapjogi relevanciáját, és a jogértelmezésével alaptörvény-ellenesen akadályozta a kapcsolattartáshoz való jognak a maga teljességében történő, az egyezség szerinti gyakorlását.

Ezért az Alkotmánybíróság a támadott végzéseket megsemmisítette.