Az Európai Parlament (EP) képviselői szerdán megszavazták a schengeni vízumok digitalizálását célzó új jogszabályt, amely biztonságosabbá, nehezebben hamisíthatóvá és hozzáférhetőbbé teszi a vízumeljárást. 

A Tanáccsal júniusban kötött megállapodás után a Parlament 537 igen szavazattal, 36 nem ellenében és 16 tartózkodással (a vízumeljárás digitalizálása), illetve 548 igen szavazattal, 37 ellenében és 9 tartózkodással (a vízumbélyegrendelet)  jóváhagyta a schengeni szabad mozgástér digitalizált vízumeljárását.

A vízumkérelmezési eljárás digitalizálásával a jogalkotók célja, hogy csökkentsék a vízumkérelmek benyújtásához szükséges költségeket, miközben Európa-szerte harmonizált gyakorlatot biztosítanak és javítják a biztonságot. A vízumkérelmek feldolgozása egyetlen online platformon történne, amely azt is jelezné a kérelmezőknek, hogy melyik ország kapja meg a kérelmüket (több országba történő utazás esetén). Az új, kriptográfiai aláírással ellátott vízumok biztonságosabbak és nehezebben hamisíthatók is.

A képviselők a Tanáccsal folytatott tárgyalások során biztosították, hogy az új rendszer mindenki számára hozzáférhető legyen, függetlenül a nyelvi problémáktól, fogyatékosságtól vagy a gyenge internet-lefedettségtől.

„Európa jelenleg le van maradva a világ más országaihoz képest a digitális vízumeljárások terén. Ezzel a reformmal felzárkózunk, és az egész folyamat olcsóbbá és egyszerűbbé válik a kérelmezők számára. Az új rendszer a visszaélést is megnehezíti, és biztonságosabbá teszi az eljárást. Ez az egységes platformon működő egységes uniós vízum a földrajzi egységként működő Európa egyik építőköve lesz” – mondta a szavazást követően Matjaž Nemec (S&D, Szlovénia) jelentéstevő.

Következő lépések

Amint a Tanács hivatalosan is elfogadta a jogi aktust, azt az EU Hivatalos Lapjában ki lehet hirdetni. A jogszabály a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Háttér

Vízuminformációs Rendszer (VIS) és más bel- és igazságügyi adatbázisok elindítását követően az EU-ban a vízumeljárás egyes részeit digitalizálták, de a vízumkérelmek és a sikeres kérelmezőknek kiadott matricák továbbra is analóg formában maradtak. Az EU Vízumkódexének legutóbbi felülvizsgálata kifejezetten előírta a kérelmek elektronikus aláírásának lehetőségét, megnyitva az utat a teljesen digitalizált vízumkérelmi eljárás előtt.

A jogszabály elfogadásával a képviselők az Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseiben megfogalmazott, a közszolgáltatásokhoz való digitális hozzáférés javítására irányuló polgári kívánságnak tesznek eleget (31. javaslat (6) bekezdés).