Számos ország kínál bizonyos feltételek vállalása mellett vízumot, illetve tartózkodási engedélyt a tehetős EU-n kívüli befektetőknek. Ezt sok helyen csak „golden visa”, avagy „aranyvízum” megnevezéssel illetik, mivel bizonyos befektetések esetén gyors lehetőséget nyújt az adott országban való tartózkodásra. A befektetőkért folytatott versenybe Magyarország is beszállt azzal, hogy a 2023. évi XC. törvény alapján 2024 januárjától új vízum és tartózkodási engedély kategóriát nyitott meg az EU-n kívüli állampolgárok részére – jelezte Szabó Gergely Gábor, a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda szabályozási ügyekért felelős vezető ügyvédje.

Kikre vonatkozik az új szabályozás?

Az új szabályozással megjelent vendégbefektetői vízum igénylésének lehetősége az ún. harmadik országbeli állampolgárok számára, azaz az EU-n, illetve EGT-n kívüli állampolgárok számára nyílt meg.

A vízum megléte esetén vendégbefektetői tartózkodási engedély adható annak, akinek beutazásához és tartózkodásához befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik.

Az „aranyvízum” program többszöri beutazásra és ami a legfontosabb, vendégbefektetői tartózkodási engedély igénylésére jogosítja Magyarország területén azokat, akik a törvény egyéb – Magyarországon való tartózkodás esetén is szokásos – kritériumai mellett rendelkeznek az alábbi befektetések legalább egyikével.

Milyen befektetés kell?

A jogszabály alapján az „aranyvízum”-hoz az alábbi befektetések valamelyikét a vendégbefektetői vízummal Magyarország területére történő belépését követő három hónapon belül meg kell megvalósítania az érintett személynek:

  • Az MNB által nyilvántartásba vett, a jogszabály által meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő ingatlanalap által kibocsátott 250 ezer euró értékű befektetési jegy megszerzése; vagy
  • Legalább 500 ezer euró értékű, Magyarországon található tehermentes lakóingatlan tulajdonjogának megszerzése (akár a családtagok által közösen) azzal, hogy az ingatlanra az adásvétel időpontjától 5 évig tartó elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni, így ebben az 5 évben az ingatlan kizárólag a vendégbefektetői tartózkodási engedélyes, vagy ezen személy és családtagjai tulajdonában lehet; vagy
  • Legalább 1 millió euró értékben történő oktatási, tudományos kutatási, vagy művészeti alkotótevékenység támogatása céljából pénzbeli adomány nyújtása valamely közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részére.

További fontos szabályok

Az aranyvízum száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra és többszöri beutazásra, valamint a vendégbefektetői tartózkodási engedély igénylésére jogosít Magyarország területén.

A vendégbefektetői tartózkodási engedély pedig Magyarországon való tartós tartózkodásra jogosít fel, így annak birtokosa szabadon mozoghat a schengeni térség teljes területén, ami komoly előny az EU-n kívüli befektetők részére.

A vendégbefektetői tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb 10 év, ez azonban további 10 évvel meghosszabbítható. “A törvény rendelkezései szerint a családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedélyt kaphat a fenti kritériumoknak megfelelő állampolgár családtagja is – hangsúlyozta Szabó Gergely Gábor, a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda szabályozási ügyekért felelős vezető ügyvédje.

Szabó Gergely Gábor, a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda szabályozási ügyekért felelős vezető ügyvédje: