A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (Btávt.) különféle új tartózkodási engedélyeket és vízumkategóriákat vezetett be, ideértve a vendégbefektetői vízum jogi kategóriáját is. De milyen befektetésért “cserébe” és mikor illetheti meg a harmadik országbeli állampolgárokat a tartózkodásra jogosító vízum? És meddig is terjedhet? – Cikkünk összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat!

De mit is jelent ez a gyakorlatban? Mire jogosít ez a fajta vízum? Kiket illethet meg és vajon mennyi ideig élvezheti a harmadik országbeli befektető az itt tartózkodást?

A vendégbefektetői vízum 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodásra és többszöri beutazásra, valamint a vendégbefektetői tartózkodási engedély igénylésére jogosít Magyarország területén.

Érvényességi ideje legfeljebb 2 év, azonban a vendégbefektetői vízum érvénytelen, ha a vendégbefektetői tartózkodási engedélyt kiadták.

A vendégbefektetői vízum feltétele befektetési jegy, nagy értékű ingatlan vásárlás, vagy jelentős értékű adomány, amely egyben befektetés is, vagyis hosszútávon is anyagi gyarapodást hozhat a vízumigénylő számára. A vízum megszerzése egyúttal lehetőséget biztosít a harmadik országbeli állampolgárnak arra is, hogy – bár korlátozott mértékben, de – a schengeni térség más országaiba is utazhasson.

A vízum megléte esetén vendégbefektetői tartózkodási engedély adható annak, akinek beutazásához és tartózkodásához befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik.

A vendégbefektetői tartózkodási engedély feljogosítja birtokosát a Magyarország területén történő tartózkodásra és arra, hogy jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson vagy gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy vezető tisztségviselőjeként végezze tevékenységét.

A jogszabály taxatív módon sorolja fel azokat a lehetőségeket, amikor is harmadik országbeli – tehát az Európai Unión kívüli állampolgár – vendégbefektetői vízumot igényelhet és kaphat.

Vendégbefektetői vízumot az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

 • akinek beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik,
 • aki írásbeli kötelezettségvállalást nyújt be arról, hogy vállalja legalább az egyik – az alábbiakban  ismertetett – meghatározott összegű és típusú befektetés megvalósítását a vendégbefektetői vízummal Magyarország területére történő belépését követő három hónapon belül,
 • aki igazolja, hogy az alábbi befektetések legalább egyikének megfelelő, törvényes eredetű összeggel rendelkezik, amelynek Magyarország területén rendelkezésre állónak vagy átutalhatónak kell lennie,
 • vagy akként nyilatkozik, hogy a Btávt.-ban rögzített nemzetgazdasági érdeknek minősülő befektetések legalább egyikével rendelkezik vagy tervez rendelkezni:

A Btávt. szerint nemzetgazdasági érdeknek minősül azon befektetés, amely

 • a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett ingatlanalap által kibocsátott, legalább 250 000 euró összegű befektetési jegy megszerzésére irányul,
 • legalább 500 000 euró összegnek megfelelő értékű, természetben Magyarország földrajzi területén található, az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi szám szerint nyilvántartott per-, teher- és igénymentes lakóingatlanban – ide nem értve a Btávt. 22. § (11) bekezdése szerinti elidegenítési és terhelési tilalmat – tulajdoni illetőség megszerzésére irányul, vagy
 • legalább egymillió euró értékben, oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység támogatása céljából pénzbeli adomány nyújtása valamely közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részére.

Az idegenrendészeti hatóság a vendégbefektetői vízum iránti kérelemről Magyarország közrendje, közbiztonsága, nemzetbiztonsága védelme érdekében Magyarország rendvédelmi- és nemzetbiztonsági szerveinek véleményét kéri.

További, a jogszabályban rögzített feltételek a befektetési tartózkodási vízumért folyamodókkal szemben, hogy rendelkezzenek

 • érvényes úti okmánnyal,
 • vissza- vagy tovább utazáshoz szükséges engedéllyel,
 • igazolja beutazása és tartózkodása célját,
 • tartózkodása teljes időtartamára rendelkezik a lakhatását és megélhetését, valamint a kiutazás költségeit is biztosító anyagi fedezettel,
 • nem áll SIS – Schengen Information System – figyelmeztető jelzés hatálya alatt.