Az Európai Unió az elmúlt tíz évben rekordösszegű bírságokat szabott ki a nagyméretű digitális szolgáltatók egyes káros üzleti gyakorlatai miatt. De milyen jogszabály rendezi e vállalatok atipikus pozícióját? Milyen kötelezettségeik vannak a kapuőr cégeknek, és mely vállalatok tartoznak ebbe a kategóriába?

Az uniós terminológiában a kapuőrök olyan digitális platformok, amelyek úgynevezett alapplatformszolgáltatásokat nyújtanak – de mindemellett egy sor objektív kritérium határozza meg e minőségüket. A kapuőröknek meg kell felelniük a digitális ágazat vonatkozásában a versengő és tisztességes piacokról szóló 2022/1925/EU rendeletben, azaz a DMAban (Digital Market Act) felsorolt ​​előírásoknak. A DMA-ban foglaltak világosan megfogalmazott, objektív szempontokat határoznak meg a kapuőrök azonosítására – ez egyben az első olyan normatív eszköz, amely átfogóan szabályozza azon legnagyobb digitális óriásvállalatok kapuőri hatalmát, melyek összeköttetést biztosítanak az üzleti felhasználók és a végfelhasználók között.

De ki minősül kapuőr cégnek, és mely objektív kritériumok határozzák meg e minőséget?

A DMA szerint egy vállalkozást kapuőrnek kell minősíteni, amennyiben:

  • jelentős hatást gyakorol a belső piacra;
  • olyan alapvető platformszolgáltatást nyújt, amely fontos kapuként szolgál az üzleti felhasználók számára a végfelhasználók eléréséhez; és
  • megszilárdult és tartós pozíciót szerzett működése során, vagy a közeljövőben várhatóan ilyen pozícióra tesz szert.

Jelentős hatásnak minősül az, ha a vállalkozás az Unióban legalább 7,5 milliárd euró összegű éves forgalmat bonyolított az elmúlt három pénzügyi év mindegyikében, vagy átlagos tőkepiaci értéke vagy ekvivalens valós piaci értéke a legutóbbi pénzügyi évben legalább 75 milliárd euró volt, és legalább három tagállamban nyújtja ugyanazt az alapvető platformszolgáltatást.

Az alapplatformszolgáltatásra irányadó kritérium akkor teljesül, amennyiben a vállalkozás olyan alapvető platformszolgáltatást nyújt, amely a legutóbbi pénzügyi évben havonta legalább 45 millió, az Unió területén letelepedett vagy ott tartózkodó aktív végfelhasználóval, valamint évente legalább 10 ezer aktív, az Unió területén letelepedett üzleti felhasználóval rendelkezett.

A fenti érték küszöbértéknek minősül, így kapuőr céggé kell nyilvánítani azt a vállalatot is, amely esetében a küszöbértékek az elmúlt három pénzügyi év mindegyikében teljesültek.

Az alapvető platformszolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak a DMA-ból eredő kötelezettségük, hogy értesítsék az Európai Bizottságot azon releváns információkról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Bizottság kapuőrré nyilvánítsa őket. Az értesítés elmulasztása esetén a Bizottság azonban szintén jogosult arra, hogy a rendelkezésére álló információk alapján az említett vállalkozást kapuőrnek minősítse.

Kik tartoznak ma a kapuőr cégek kategóriájába?

Az Európai Bizottság a 45 napos felülvizsgálati eljárás után a szeptemberi döntésével első alkalommal minősített a DMA értelmében kapuőrré hat szolgáltatót: az (i.) Alphabet, (ii.) Amazon, (iii.) Apple, (iv.) ByteDance, (v.) Meta, (vi.) Microsoft vállalatot. A fent sorolt vállalatokon túl eredetileg a Samsung is kapuőri státuszra vonatkozó bejelentést tett, azonban a dél-koreai óriás végül nem került fel a listára, mert egyetlen alapvető platformszolgáltatás tekintetében sem minősül kapuőrnek. A rendelet hatálya alá tehát jelenleg ez a 6 szolgáltató tartozik.

A DMA alapján számos, a végfelhasználót és az üzleti felhasználót védő rendelkezést kell figyelembe vennie a kapuőr cégeknek a működésük során – beleértve az adatvédelmi elvásárokat, a nemzeti bírósághoz való fordulás jogát, a kötelező tájékoztatást és együttműködés biztosítását.