Evásoknak nem jár kompenzációs felár

2004.05.11. APEH

Az egyszerûsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozó egyéni és társas vállalkozások – mivel nem alanyai az áfa-törvénynek –, ha mezõgazdasági tevékenységet végeznek, kompenzációs felárat nem kaphatnak.

Az eva-törvény 2004. január 1-jétõl hatályba lépett módosításával 2003-ban és 2004-ben azok az egyéni és társas vállalkozások is bekerülhetnek az eva-körbe, amelyek mezõgazdasági termékeiket felvásárlóknak értékesítették és kompenzációs felárban részesültek.
A változás azt jelenti, hogy az eva-alanyiság választásánál nem kizáró ok az a körülmény, hogy az adózó korábban kompenzációs felárat kapott.

Az evás adózók azonban nem alanyai az áfa-törvénynek, tehát amennyiben – eva-alanyként – mezõgazdasági tevékenységet folytatnak, kompenzációs felárban nem részesülhetnek.
Az áfa-törvény elõírásai szerint a felvásárlónak csak a mezõgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású általános forgalmi adóalany részére kell kompenzációs felárat fizetnie.
A felvásárló ezt a kompenzációs felárat a mezõgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanytól történõ felvásárlás esetén elõzetesen felszámított adóként érvényesítheti.
Azokban az esetekben, amikor a felvásárló mégis fizet kompenzációs felárat az eva-alanyként mezõgazdasági tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozásnak, akkor a felvásárló ezt a kompenzációs felárat elõzetesen felszámított adóként nem veheti figyelembe.

  • kapcsolódó anyagok
EVA