KRIMINÁLEXPÓ IT-SEC 2004

2004.10.18. Ügyészek Országos Egyesülete

Az Ügyészek Országos Egyesülete – a Legfőbb Ügyészség, a Belügyminisztérium és a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány társrendezésében - idén 13. alkalommal rendezi meg 2004. november 3-5. között a KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2004 nemzetközi konferenciát és szakkiállítást „Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért” alcímmel.

Az Ügyészek Országos Egyesülete az igazságszolgáltatás és a bűnüldözés átfogó informatikai fejlesztésének igényével indította el a 90-es évek elején a KRIMINÁLEXPO rendezvénysorozatát. Az elmúlt években a KRIMINÁLEXPO olyan alkotóműhellyé vált, ahol a különböző bűnüldözéssel és bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek, valamint az ehhez a területhez kapcsolódó - távközlésben, informatikában, biztonságtechnikában érdekelt - cégek kölcsönösen tájékoztatják egymást és az érdeklődő közönséget eredményeikről, a továbblépés lehetőségeiről. A téma fontosságára figyelemmel az érintett minisztériumok, országos hatáskörű szervek vezetői kezdettől védnöki szerepet vállaltak a KRIMINÁLEXPO felett. A rendezvény helyszíne a Budapest Kongresszusi Központ.

A konferenciasorozatot az első évtől kezdődően szakkiállítás egészíti ki, ahol a rendezvény tematikájába illeszkedő szervezetek mutatják be legújabb fejlesztéseiket. A KRIMINÁLEXPO jellemzője, hogy a védnöki szervek – az egyes részkonferenciák megszervezése mellett - egyben kiállítóként is megjelennek, bemutatva a legfrissebb technikai megoldásaikat, és egyúttal megfogalmazva a fejlesztés aktuális irányait. Számos a KRIMINÁLEXPO-n bemutatott újdonság mára a bűnmegelőzés, a bűnüldözés szolgálatába állt. Mindez a komplexitás különbözteti meg leginkább a KRIMINÁLEXPO-t a biztonság kérdéskörével foglalkozó más rendezvényektől.

Jól jellemzi a konferencia nemzetközi elismertségét az a tény, hogy például 2002-ben az Európa Tanács számítógépes bűnözéssel kapcsolatos budapesti egyezményének a nemzetközi utótalálkozóját a KRIMINÁLEXPO keretében tartották, míg 2003-ban a plenáris ülés első előadója Sumru Noyan asszony, az ENSZ Kábítószer és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) Operációs Részlegének igazgatója volt.

Az idei KRIMINÁLEXPO – a tavalyi évben megkezdett folyamat továbbfolytatásaként – igyekszik nyitni a szélesebb közönség irányába. Aki ellátogat 2004. november 3-5. között a KRIMINÁLEXPO-ra, egyrészt megtapasztalhatja, hogy mire fordítja az állam - az egyes hatóságokon keresztül - a bűnmegelőzésre, a bűnüldözésre szánt költségvetési pénzeket (így az ő adóforintjait is), másrészt – interaktív módon - megismerkedhet a biztonságtechnikai, informatikai fejlesztések új irányaival, az üzleti élet biztonságával kapcsolatos törekvésekkel, a civil szervezetek drogprevenciós munkájával, továbbá bepillantást nyerhetett a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás kulisszái mögé.

A KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2004 tervezett programjai:

Szakkiállítás és technikai show:
A KRIMINÁLEXPO keretében a rendezvény tematikájába illeszkedő állami és társadalmi szervezetek, valamint a hazai és külföldi vállalkozások bemutatkozása zajlik majd. A látogatók megismerhetik jelenleg használt rendszereket, továbbá a technikai és informatikai fejlesztések új irányait.

Az idei év újdonsága, hogy a kiállítást helyszíni szolgáltatások és az ismeretterjesztést szolgáló bemutatók egészítik ki. A helyszínen a látogatók – terveink szerint - az írásmintájuk alapján grafológus szakvéleményt kaphatnak magukról, alávethetik magukat hazugságvizsgáló-tesztnek, személyiség elemzésnek vagy a „rabosítás” folyamatának, kipróbálhatják a közlekedésbiztonsági szimulátort, a távfelügyeleti rendszereket, a „detektív” tükröt, magánnyomozók beszámolóit élvezhetik, megtapasztalhatják, hogy milyen belülről egy rabszállító autó, továbbá lopott autó vadászaton, szituációs lőgyakorlat szimuláción, szoftver-bemutatón vehetnek részt. Mindeközben igénybe vehetik a helyszínen működő okmányiroda, valamint az Internet kávézó szolgáltatásait, illetve bepillantást nyerhetnek az ügyészség múltjába és jelenébe.

Bűnmegelőzési napok:
(A Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központ, a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány, illetve az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szervezésében.) A konferenciasorozat témái között lesznek: az állami és a társadalmi szerepvállalás vizsgálata a bűnmegelőzésben, a társadalmi bűnmegelőzés gyakorlati eredményeinek, a különböző programoknak a bemutatása. Külön fórum foglalkozik majd a közterületek közbiztonsági helyzetével.

Az üzleti élet biztonsága:
(A BM Országos Bűnmegelőzési Központ, a Bankszövetség, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége, a Magyar Ásványolaj Szövetség, illetve a Személy- és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara részvételével.) A bűnmegelőzés témájához kapcsolódik az üzleti élet biztonságának kérdése. A KRIMINÁLEXPO az érintett hazai szervezetek képviselőinek igyekszik új találkozási, konzultációs lehetőséget teremteni. A tanácskozás az állami szabályozás kérdéskörét is érinteni fogja.

A konferenciasorozat három részterületre koncentrál:

  • a Bevásárlóközpontok Biztonsága,
  • a Biztonságos Szórakozóhely, és
  • a Bank- és Ügyfélbiztonság.
  1. A Bevásárlóközpontok Biztonsága c. konferencia előzményeként a Belügyminisztérium - a közbiztonság erősítése, a bűncselekmények visszaszorítása és a bűnmegelőzés társadalmasításának szándékával - együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségével (MBSZ), valamint a TESCO-val. A megállapodás aláírói folyamatos kapcsolatot kívánnak fenntartani a bevásárló helyek működését, biztonságát veszélyeztető jelenségek kölcsönös megismertetése és a bűnmegelőzés terén szerzett tapasztalatok átadása céljából. Mind az MBSZ, mind a TESCO és a Belügyminisztérium kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az üzleti és kereskedelmi élet biztonságának, ezért a jövőben a tárca folyamatos támogatást nyújt a bevásárlóközpontoknak szakmai ismeretek átadásával, a bűnmegelőzés lehetséges eszközeinek ismertetésével és folyamatos, aktuális tájékoztatás útján. A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének tagszervezetei együttműködni kívánnak a Belügyminisztériummal - egyebek mellett - a Biztonságos Bevásárlóhely Program kidolgozásában és elindításában, mely a vállalatok, bevásárlóközpontok, kereskedelmi helyek számára rangot jelentő cím adományozásával jár.
  2. A Biztonságos Szórakozóhely c. részkonferencia – a Biztonságos Szórakozóhelyek Egyesülete szervezésében – a kapcsolódó PHARE pályázat nyertes szervezeteinek prezentációin keresztül igyekszik alternatívákat kínálni a biztonságos szórakozásra.
  3. A Bank- és ügyfélbiztonság c. konferencia – előadások és kerekasztal-beszélgetés formájában – áttekinti a pénzintézetek informatikai rendszereivel szemben támasztott biztonsági követelményeket, a biztonságos ügyfélkiszolgálás feltételeit, az erőszakos támadások megelőzésének és kezelésének kérdéskörét, illetve a pénzintézetek és a bűnüldöző szervek együttműködésének területét.

Közlekedésbiztonsági konferencia:
(A Magyar Közlekedésbiztonsági Társaság és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében.) A konferencia a gyógyszer, az alkohol és a kábítószer közúti közlekedésben játszott szerepét és hatásait vizsgálja.

Büntetés-végrehajtási nemzetközi konferencia:
(Az Igazságügyi Minisztérium, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a Legfőbb Ügyészség és az Ügyészek Országos Egyesülete szakmai szervezésében) A téma a fogvatartottak klasszifikációja és a fogvatartotti programok. A konferencia – számos ország szakembereinek részvételével - nemzetközi áttekintését adja a problémakörnek.

Mini Civil Falu:
(Civil szervezetek programja a kábítószer-fogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében. Csoportos interaktív ismeretterjesztés az általános- és középiskolák tanulói, valamint a pedagógusok és egyetemi hallgatók részére.) A bemutató képzett drogprevenciós szakemberek kíséretével, vezetésével zajlik, szervezett formában. A résztvevők – akik részben előre megszervezett középiskolás csoportok, részben pedig a kiállításra érkező, érdeklődő felnőtt nézők csoportjai – szakemberek segítségével aktívan bekapcsolódnak a feladatokba, így saját élményt szerezhetnek az ott elhangzottakról, látottakról, lehetővé téve azt, hogy részben személyes hozzáállást, saját véleményt, a bemutató végére pedig, egy egészségesebb attitűdöt formáljanak a drogproblémáról, annak kezeléséről, esetlegesen más alternatívák választásáról. A szervezetek egy előre megtervezett, jól látható szakmai stratégia mentén követik egymást, a megelőzés mindhárom színterét végig követve.

Perbeszéd verseny:
(Az Ügyészek Országos Egyesülete, a Legfőbb Ügyészség és a Magyar Jogász Egylet szervezésében.)
A KRIMINÁLEXPO tavalyi újdonságai közé tartozott az Ügyészek Országos Egyesülete által az expo keretében megrendezett - az ügyészségi fogalmazók, titkárok, kezdő ügyészek számára kiírt - perbeszédverseny országos döntője. A vetélkedő – melybe a Magyar Jogász Egylet is bekapcsolódott – közönsége bepillantást nyerhetett egy képzeletbeli tárgyalóterem kulisszái közé, ahol a versenyzők egy-egy közismert film részletéből kiemelt bűncselekmény elkövetőinek szerepét értékelték. A perbeszédek előtt a hallgatóság magával a tényállás alapjául szolgáló filmjelenettel is megismerkedhetett, míg a szünetekben népszerű „tárgyalótermi” filmek részleteit élvezhette. Idén a programot további látványelemekkel igyekszünk színesíteni. A döntő közönsége most is filmrészleteken keresztül ismerkedik meg a tényállás magjával, azonban most már nem csak a minél színvonalasabb perbeszéd tartása a feladat, mivel a résztvevőknek tárgyalási helyzetben kell bizonyítaniuk felkészültségüket. A helyszínen felépített tárgyalótermi díszletek között bírósági fogalmazó vezeti majd a tárgyalást, ahol a vádat ügyészségi fogalmazó, míg a védelmet ügyvédjelölt látja majd el. A vádlottak, tanúk, szakértők szerepét gyakorló jogász kollégák töltik majd be.

  • - -

A KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2004 részletes programja a rendezvény tavalyi évtől működő honlapján olvasható (www.kriminalexpo.hu).
A kiállítás ás a programok látogatása, valamint a konferenciákon történő részvétel térítésmentes.

A rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekkel dr. Venczl László főszervezőhöz, vagy dr. Fazekas Géza sajtószóvivőhöz lehet fordulni.

Dr. Fazekas Géza
a KRIMINÁLEXPO sajtószóvivője
levélcím: (Békés Megyei Főügyészség) 5700 Gyula, Városház u. 6-8.
tel/fax: 66/463-839, mobil:30/525-11-26, e-mail: Fazekas.Geza@mku.hu

A rendezvény főszervezője:
Dr. Venczl László
(Katonai Főügyészség)
1363. Budapest, Pf. 10.
tel: 354-5783, 20/9573-489
info@kriminalexpo.hu

A rendezvény szervezője:
Compexpo Kft.
tel/fax: 317-0436
compexpo@compexpo.hu

  • kapcsolódó anyagok
KRIMINÁLEXPO