Az Antenna Hungária JPE szolgáltató a műsorterjesztési piacon

2005.02.12. NHH

A Nemzeti Hrkzlsi Hatsg Tancsa (NHHT) legfrissebb hatrozat tervezetben az Antenna Hungria Rt-t jelentős piaci erejű (JPE) szolgáltatóként azonosította az országos földfelszíni analóg rádió és analóg televízió műsorszórási szolgáltatás nagykereskedelmi piacokon.

Az NHHT, az NHH s jogelődjei történetében első alkalommal alkotott határozatot, illetve határozat tervezetet a rádió és televízió műsorszórásai piaccal kapcsolatban. A Nemzeti Hírközlési Hatóság pénteki közleménye szerint az NHHT a most JPE szolgáltatóként azonosított Antenna Hungária Rt-re az elektronikus hírközlési törvény alapján négy kötelezettséget rótt ki. Ezek az átláthatóság, az egyenlő elbánás, a számviteli szétválasztás és a hozzáféréssel és összekapcsolással kapcsolatos kötelezettséget.

Utóbbi szerint az Antenna Hungária köteles az országos földfelszíni analóg rádió és televízió műsorszórási nagykereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférést a műsorszolgáltatók, vagy műsorszórási szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára biztosítani. A számviteli szétválasztás egyebek mellett megköveteli azt, hogy az elkülönítetten vezetett számviteli kimutatások az egyes üzletágak bevételeit és költségeit, valamint eredményeit tükrözzék. A Tanács az átláthatóság biztosítása érdekében a szolgáltatót arra kötelezi, hogy az országos földfelszíni rádió és televízió műsorszórás szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételeit, valamint a szolgáltatás árát internetes honlapján hozza nyilvánosságra, a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül. Az egyenlő elbánás kötelezettség értelmében a JPE szolgáltató nem tehet műszaki, illetve gazdasági feltételek által nem indokolt különbséget a szolgáltatók között az igénybevett "országos földfelszíni analóg rádió műsorszórási" és "országos földfelszíni analóg televízió műsorszórási" nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtásának feltételeiben.

Az NHHT - a Európai Unió Bizottságának ajánlásával összhangban - 18 szolgáltatási piacon végzi a piacmeghatározási és piacelemzési tevékenységét, melynek végén az egyes piacokon dönt a jelentős piaci erejű szolgáltatók kijelöléséről, illetve a JPE szolgáltatókat terhelő kötelezettségekről.
A határozattervezet az érintett szolgáltatók a Hírközlési Értesítőben való megjelenést követő 20. napig véleményezheti, majd az Európai Unió Bizottságának jóváhagyása után jelenik meg a végleges határozat.

  • kapcsolódó anyagok
HÍRKÖZLÉS
NHH