Legfeljebb az inflációval drágulhatnak a vezetékes telefonálás előfizetési díjai idén

2005.02.23. NHH

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (NHHT) meghozta a vezetékes telefon szolgáltatás kiskereskedelmi piacaira vonatkozó határozatait. A 2004 augusztus végén született határozattervezetnek megfelelően, a vezetékes telefonszolgáltatók 2005-ben legfeljebb az éves infláció mértékével megegyezően emelhetik kiskereskedelmi hozzáférési (havi előfizetési) szolgáltatásaik árait.

Az NHH hétfői közleménye szerint az NHHT a hozzáférések kiskereskedelmi piacán öt jelentős piaci erejű (JPE) szolgáltatót azonosított. Ezek, az ország egyes meghatározott területén gazdasági erőfölényes helyzetben lévő szolgáltatók a MATÁV Rt., az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt., a Hungarotel Távközlési Rt., az Emitel Távközlési Rt., valamint a Monor Telefon Társaság Rt.

A Tanács a kiskereskedelmi hozzáférések piacán azonosított JPE szolgáltatókra az "indokolatlanul magas díjak alkalmazásának tilalma" kötelezettséget rótta ki. Eszerint a JPE-nek minősülő szolgáltatóknak a kiskereskedelmi hozzáférési szolgáltatás árait oly módon kell kialakítaniuk, hogy azok növekedése 2005-ben ne haladja meg a KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékét. A 2005. évi költségvetésről szóló törvény általános indoklása szerint az előremutató fogyasztói árszintemelkedés várt mértéke éves átlagban 4,5% körüli lehet. A JPE szolgáltatók áremelési lehetőségei ezen mértékhez igazodnak.

A kiskereskedelmi forgalmi (hívási) szolgáltatások piacán ugyanezek a társaságok azonosíthatóak jentős piaci erejű szolgáltatókként.

A lakossági és nem lakossági felhasználóknak nyújtott helyi és belföldi, illetve nemzetközi hívások piacai az NHHT a JPE szolgáltatókra az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti közvetítőválasztáson túl más kötelezettséget nem rótt ki a kiskereskedelmi forgalmi piacokon.

A jogszabály értelmében a kötelezett szolgáltató nem zárhatja ki és nem korlátozhatja a közvetítőválasztást, azaz azt, hogy a szolgáltatás előfizetője maga dönthessen arról, hogy a különböző hívásirányokra melyik távközlési szolgáltatót veszi igénybe. A JPE szolgáltatók ezt híváskezdeményezéssel történő közvetítőválasztás keretében, illetve hívásvégződtetéssel kötelesek biztosítani.

A piacelemzés szerint a forgalmi szolgáltatások piacain a verseny élénkebb, mint a hozzáférési típusú piacokon, ezért a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra kirótt kötelezettségek enyhébbek a forgalmi szolgáltatások piacain.

Legfeljebb az inflációval drágulhatnak a vezetékes telefonálás előfizetési díjai idén

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (NHHT) meghozta a vezetékes telefon szolgáltatás kiskereskedelmi piacaira vonatkozó határozatait. A 2004 augusztus végén született határozattervezetnek megfelelően, a vezetékes telefonszolgáltatók 2005-ben legfeljebb az éves infláció mértékével megegyezően emelhetik kiskereskedelmi hozzáférési (havi előfizetési) szolgáltatásaik árait.

Az NHH hétfői közleménye szerint az NHHT a hozzáférések kiskereskedelmi piacán öt jelentős piaci erejű (JPE) szolgáltatót azonosított. Ezek, az ország egyes meghatározott területén gazdasági erőfölényes helyzetben lévő szolgáltatók a MATÁV Rt., az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt., a Hungarotel Távközlési Rt., az Emitel Távközlési Rt., valamint a Monor Telefon Társaság Rt.

A Tanács a kiskereskedelmi hozzáférések piacán azonosított JPE szolgáltatókra az "indokolatlanul magas díjak alkalmazásának tilalma" kötelezettséget rótta ki. Eszerint a JPE-nek minősülő szolgáltatóknak a kiskereskedelmi hozzáférési szolgáltatás árait oly módon kell kialakítaniuk, hogy azok növekedése 2005-ben ne haladja meg a KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékét. A 2005. évi költségvetésről szóló törvény általános indoklása szerint az előremutató fogyasztói árszintemelkedés várt mértéke éves átlagban 4,5% körüli lehet. A JPE szolgáltatók áremelési lehetőségei ezen mértékhez igazodnak.

A kiskereskedelmi forgalmi (hívási) szolgáltatások piacán ugyanezek a társaságok azonosíthatóak jentős piaci erejű szolgáltatókként.

A lakossági és nem lakossági felhasználóknak nyújtott helyi és belföldi, illetve nemzetközi hívások piacai az NHHT a JPE szolgáltatókra az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti közvetítőválasztáson túl más kötelezettséget nem rótt ki a kiskereskedelmi forgalmi piacokon.

A jogszabály értelmében a kötelezett szolgáltató nem zárhatja ki és nem korlátozhatja a közvetítőválasztást, azaz azt, hogy a szolgáltatás előfizetője maga dönthessen arról, hogy a különböző hívásirányokra melyik távközlési szolgáltatót veszi igénybe. A JPE szolgáltatók ezt híváskezdeményezéssel történő közvetítőválasztás keretében, illetve hívásvégződtetéssel kötelesek biztosítani.

A piacelemzés szerint a forgalmi szolgáltatások piacain a verseny élénkebb, mint a hozzáférési típusú piacokon, ezért a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra kirótt kötelezettségek enyhébbek a forgalmi szolgáltatások piacain.

HÁTTÉR:

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi 100. törvény felhatalmazása alapján a törvényben meghatározottak szerint megállapítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak hatékonyságát, azonosítja az egyes érintett piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat, valamint meghatározza a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat terhelő kötelezettségeket.

A Tanács eljárása során feltárja a magyar elektronikus hírközlési piacon jelen lévő piaci problémákat, és ezeket a megfelelő – arányos és indokolt - kötelezettségek előírásával orvosolja. A Tanács célja, hogy biztosítsa az elektronikus hírközlési piac zavartalan és eredményes működését és fejlődését, az elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és a felhasználók érdekeinek védelmét, valamint, hogy intézkedéseivel elősegítse a tisztességes és hatékony verseny kialakulását és fenntartását.

A piac-meghatározás, a piacelemzés és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosításáról, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírása során alkalmazandó alapelvekről szóló Informatikai és Hírközlési Minisztériumi (IHM) rendelet - az Európai Unió Bizottságának ajánlásával összhangban – megnevezi azt a 18 szolgáltatási piacot, melyek jellemzői nagy valószínűséggel indokolják, hogy az ezeken a piacokon szolgáltatást nyújtók közül a NHHT jelentős piaci erejű szolgáltatót azonosítson, és a JPE szolgáltatóra kötelezettséget rójon ki.

A NHHT 2005. január 25-én hozta nyilvánosságra a 2004-ben megkezdett piacelemzési folyamat keretében meghozott első határozatait. Ezek szerint:

* A Tanács a 15. piacon, „beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban” elnevezésű nagykereskedelmi piacon mindhárom magyarországi GSM szolgáltatót – a Pannon GSM Rt.-t, a T-Mobile Magyarország Rt.-t és a Vodafone Magyarország Rt.-t is - jelentős piaci erejű szolgáltatóként azonosította.

* A 16. piacon, a „Nyilvános mobil rádiótelefon-hálózathoz való hozzáférés és nyilvános mobil rádiótelefon-hálózatból történő híváskezdeményezés” piacon a tanács határozata szerint nincs jelentős piaci erővel bíró szolgáltató.

A most meghozott határozatokkal lezárt piacok:

  1. piac Nyilvános telefonhálózathoz helyhez kötött hozzáférés lakossági felhasználók számára. (JPE szolgáltatók: MATÁV Rt., Invitel Távközlési Szolgáltató Rt., Hungarotel Távközlési Rt., Emitel Távközlési Rt., Monor Telefon Társaság Rt)
  2. piac Nyilvános telefonhálózathoz helyhez kötött hozzáférés nem lakossági felhasználók számára. (JPE szolgáltatók: MATÁV Rt., Invitel Távközlési Szolgáltató Rt., Hungarotel Távközlési Rt., Emitel Távközlési Rt., Monor Telefon Társaság Rt)
  3. piac Nyilvánosan elérhető helyi és/vagy országos, helyhez kötött telefonszolgáltatások lakossági felhasználók számára. (JPE szolgáltatók: MATÁV Rt., Invitel Távközlési Szolgáltató Rt., Hungarotel Távközlési Rt., Emitel Távközlési Rt., Monor Telefon Társaság Rt)
  4. piac Nyilvánosan elérhető nemzetközi, helyhez kötött telefonszolgáltatások lakossági felhasználók számára. (JPE szolgáltatók: MATÁV Rt., Invitel Távközlési Szolgáltató Rt., Hungarotel Távközlési Rt., Emitel Távközlési Rt., Monor Telefon Társaság Rt)
  5. piac Nyilvánosan elérhető helyi és/vagy országos, helyhez kötött telefonszolgáltatások nem lakossági felhasználók számára. (JPE szolgáltatók: MATÁV Rt., Invitel Távközlési Szolgáltató Rt., Hungarotel Távközlési Rt., Emitel Távközlési Rt., Monor Telefon Társaság Rt)
  6. piac Nyilvánosan elérhető nemzetközi, helyhez kötött telefonszolgáltatások nem lakossági felhasználók számára. (JPE szolgáltatók: MATÁV Rt., Invitel Távközlési Szolgáltató Rt., Hungarotel Távközlési Rt., Emitel Távközlési Rt., Monor Telefon Társaság Rt)
  • kapcsolódó anyagok
HÍRKÖZLÉS