A közigazgatási főigazgatók 45. informális találkozója

2005.12.13. Jogi Fórum / BM

2005. december 4-6. között Newcastle-ban került sor az angol elnökség szervezésében a közigazgatásért felelős főigazgatók 45. informális találkozójára. A tanácskozáson Magyarországot Dr. Dudás Ferenc közigazgatási államtitkár és Dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető képviselte.

A találkozó napirendjén fő témákként az Emberi Erőforrás Munkacsoport és az E-kormányzás és az Innovációs Munkacsoportok beszámolói szerepeltek.

A találkozón a főigazgatók elfogadták a 2006-2007. közötti középtávú program felülvizsgált változatát, amelynek eredményeként az együttműködésben nagyobb hangsúlyt kaptak a lisszaboni célkitűzések.

Kiemelt napirendi témája volt a találkozónak az európai szintű szociális párbeszéd, tekintettel arra, hogy a közigazgatás tekintetében jelenleg az Európai Unió szintjén nem működik érdekegyeztetés a szociális partnerekkel. Ugyanakkor az érdekegyeztetés egyéb fórumain már több olyan megállapodás született, amely a közigazgatás tekintetében is kötelező. Ennek ellenére a nemzeti közigazgatásoknak nincs lehetőségük arra, hogy közreműködjenek a megállapodások kialakításában, mivel az egyes tagországcsoportok a tanácskozáson eltérően ítélték meg az uniós szintű szociális párbeszéd jövőjét, az álláspontok közelítése a következő elnökség feladata lesz. Jelentős előrelépésnek minősíthető, hogy a főigazgatói találkozó lezárását követően közös ülésre került sor a szakszervezetek képviselőivel, amelyen áttekintették az esélyegyenlőség és a diverzitás kérdéskörét. Megállapították, az elért eredmények ellenére igen komoly egyenlőtlenségek tapasztalhatóak a közszférában, elsősorban a díjazásra, valamint a foglalkoztatásra vonatkozóan.

A főigazgatók határozatot fogadtak el a munkacsoportok tevékenységének értékeléséről, a szociális párbeszédről, a lisszaboni célkitűzések figyelembevételéről, illetve az együttműködés folytatásának jelentőségéről.

A finn delegátus rövid tájékoztatót tartott a szeptemberben, Tamperében megrendezésre kerülő IV. Európai Minőségkonferencia előkészületeiről. Megkezdődött a konferencián bemutatandó jó megoldások kiválasztása és a találkozón az is elhangzott, hogy a következő Európai Minőségkonferenciát Párizsban rendezik 2008-ban.

A brit házigazdák a megszokottól eltérő újfajta módszert is alkalmaztak a hatékonyabb tapasztalatcsere érdekében. Helyszíni látogatást szerveztek a résztvevők számára Longbentonba, ahol több ágazatot érintő integrált hivatali szervezeti modell működését mutatták be a gyakorlatban. Ennek lényege, hogy közös szervezeti keretek között látják el a nyugdíjjal és egészségbiztosítással, az adózással, valamint a munkaügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat. Az integrált megoldással azt kívánják elérni, hogy

  • növekedjen a hatékonyság, emelkedjen a szolgáltatások minőségi színvonala, és
  • biztosított legyen a szolgáltatások folyamatos fejlesztése.

A Közigazgatási Főigazgatói Tanácskozások tematikájának háttéranyaga itt olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS