Változtak az eljárási illetékek

2006.01. 3. Piac & Profit / Szilágyi Eta

Januártól az illetékkulcsok nem változtak, módosult viszont az illetékekről szóló törvény az ingatlan-nyilvántartási eljárás illetékek esetében.

Ha az elmúlt években ingatlant vásároltunk, örököltünk, vagy ajándékba kaptunk, a vagyonszerzés utáni illeték összege mellett csak kisebb mértékű, ún. eljárási illetéket kellet leróni. Például a tulajdonjog és haszonélvezeti jog bejegyzése esetén 3000 forint volt a fizetendő eljárási illeték mértéke, melyet az illetékhivatal szabott ki, és neki kellett megfizetni.

Az idei évtől az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, melyet tavaly módosítottak, hatályon kívül helyezte az eddig illetéktörvényben szabályozott ingatlan-nyilvántartási eljárások illetékét, és azt az igazgatási szolgáltatási díjak alá vonta.

Az ingatlanügyletekhez kapcsolódó állami „szolgáltatási“ költségek kikerültek az illetékek köréből: ezentúl a díjat nem az illetékhivatalok szabják ki, és nem ők szedik be, hanem a földhivatalok. Januártól az ingatlan fekvése szerinti földhivatalnál kell az előterjesztőnek az eljárási illetéket – az eljárás kezdeményezésekor – a hatósághoz benyújtott iraton (kérelmen) leróni, amely köztartozásnak minősül, így adó módjára behajtható.

Az eljárási illetékkötele­zettség akkor is fennáll, ha az ügyfél a kérelmet a hatáskörrel nem rendelkező szervhez nyújtja be, ha a szerv a kérelmet elutasítja vagy annak részben ad helyt, illetve, ha a kérelmező az elsőfokú határozat meghozatala előtt a kérelmet visszavonja. A hatóság azonban visszatéríti az ügyfél által lerótt illetéket, ha számára az eljárás során költségmentességet engedélyez, vagy ha hatásköre az ügy elbírálása alatt megszűnt, és az ügy elbírálására nincs hatáskörrel rendelkező más hatóság.

Illetékváltozások

2006. január 1-étől némely ingatlan-nyilvántartási eljárási illeték összege is változott. Például az említett tulajdon- és haszonélvezeti jog bejegyzéséért esetenként a korábbi 3000 forint helyett 5000 forintot kell fizetni. Nem változott a haszonélvezeti jog törlésének, valamint a jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó eljárás költsége: előbbi mértéke esetenként 2000 forint, míg az utóbbié továbbra is a jelzálogjoggal alátámasztott követelés értékének 5%-a, ingatlanonként 12 ezer forint.

A soron kívüli eljárásokért ingatlanonként 10 ezer forintos költséget kell leróni az ügyfeleknek, míg az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről szóló határozat ellen benyújtott fellebbezés díja 10 ezer forint lett.

Nem kell eljárási illetéket fizetnie például a magánszemély által felépített háztulajdon ingatlan-nyilvántartásba vételekor, de díjmentesek a különféle lakáscélú hitelekhez, visszatérítendő lakáscélú támogatásokhoz kapcsolódó jelzálogjog-bejegyzések, törlések, valamint az egyéb közérdekű bejelentések, a költségmentesség-kérésre vonatkozó eljárások is.

  • kapcsolódó anyagok
ILLETÉK
KÖZTERHEK