A luxemburgi bíróságok munkaprogramja

2006.02. 2. JogiForum.hu

Az Európai Közösségek Bíróságán és az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán február 6-tól február 10-ig tartó munkahét során napirendre kerülő fontosabb ügyekről számolunk be, melyek között akad magyar vonatkozású is: a Sfakianakis-ügy fő kérdése az importvám utólagos beszedése Görögországban azután, hogy a magyar hatóságok visszavonták az érintett termékek exporttanúsítványait.

2006. február 7-én tárgyalásra kerül sor a T-Mobile Austria és mások (C-284/04), valamint a Hutchison 3G és mások (C-369/04) ügyekben. Mindkét ügy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló hatodik ÁFA-irányelv rendelkezéseinek értelmezését érinti, pontosabban azt a kérdést, hogy a közjogi szervek által a harmadik generációs mobilszolgáltatásokra kiadott licencek odaítélését az áfa tekintetében gazdasági tevékenységnek kell-e tekinteni.

Február 9-én, csütörtökön sajtóközlemény jelenik meg a Master Declan O'Byrne (C-127/04) ügyben hozott ítéletről. Ez az ügy a hibás termékek gyártóival szembeni jogi eljárások megindítására vonatkozó tíz éves határidővel kapcsolatos kérdéseket érinti egy 1992-ben Declan O’Byrne-nek beadott oltóanyag kapcsán. Ezen eljárás keretében arra vonatkozóan merültek fel kérdések, hogy a határidők számítása szempontjából mi minősül a forgalomba hozatal időpontjának. A három szóba jöhető időpont vizsgálata kulcsfontosságú az ügy eldöntése szempontjából.

Ezen a napon jelennek meg a La Cascina et Zilch (C-226/04) és Consorzio G.f.M (C-228/04) ügyekben hozott ítéletek is. 2002. decemberében a fenti vállalkozások válaszoltak egy több olasz minisztérium által közzétett pályázati felhívásra. 2003-ban azonban az ajánlatkérő kizárta az említetteket az eljárásból, mivel a La Cascina és a G.f.M. nem tettek eleget társadalombiztosítási kötelezettségüknek, míg a Zilch nem teljesítette adókötelezettségét. A három vállalkozás e határozat megsemmisítését kérte az ügyben.

2006 február 9-én kerül sor ítélethirdetésre a Sfakianakis ügyekben (C-23/04, C-24/04 és C-25/04) melyek abból indultak ki, hogy 1996. és 1998. között a magyar vámhatóságok, a Bizottság csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó egységének (UCLAF) kérésére, utólagos származási vizsgálatokat végeztek a Magyarországon gyártott és 1995. és 1997. között EUR.1. tanúsítvánnyal az Európai Unióba exportált Suzuki típusú gépjárművek tekintetében. A görög vámhatóságok importvámot és bírságot vetettek ki a Sfakianakis cégre. Később az ügyben eljáró magyar bíróság a vitatott járművek egy része tekintetében megállapította, hogy magyar származásuk bizonyított, tehát az EK-Magyarország Társulási Megállapodás alapján nem vámkötelesek, az illetékes magyar hatóságok pedig továbbították a görög vámhatóságnak a külföldi, illetve magyar származásúnak talált járművek végleges listáját. A görög hatóságok azonban ennek ellenére sem törölték a kivetett vámot, azon gépjárművek tekintetében sem, melyek magyar származása bizonyítottá vált. E tekintetben az üggyel foglalkozó görög bíróság tudni szeretné, hogy ilyen esetben a görög hatóságok kötelesek-e figyelembe venni a magyar bíróság határozatát.

Az Elsőfokú Bíróság mindemellett február 7-én, kedden kerül sor tárgyalásra a Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran kontra Tanács ügyben (T-228/02)

A fent említett, a franciaországi Auvers sur Oise-ben bejegyzett szervezet azért indított keresetet az Elsőfokú Bíróság előtt a Tanács ellen, hogy e bírói fórum részben semmisítse meg azon tanácsi határozatokat, amelyek a terrorizmus elleni harc keretében meghatározott személyekkel és szervezetekkel szemben különleges megszorító intézkedéseket írtak elő. A jelen ügy felperesét is ilyen szervezetként határozták meg.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA