A foglalkoztatás biztonságáért

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség 2008. augusztus 11. napján beszámolót tett közzé a 2008. I. félévében elvégzett feladatairól.

Az OMMF életében jelentős minőségi és mennyiségi eredményeket, mélyreható változásokat hozott az elmúlt három év. Létrejött az egységes munkavédelmi és munkaügyi hatóság, mely - a tudományos kutatási eredmények figyelembe vételével - képes komplex megelőzési és ellenőrzési feladatok végrehajtására.

A megváltozott jogszabályi környezet, a felügyelői létszámfejlesztés jobb feltételeket biztosított az ellenőrzés számára. A feltárt feketemunkások száma hétszeresére, a kiszabott bírságok száma közel háromszorosára emelkedett, a behajtott bírságok összege megduplázódott, a bekövetkezett összes munkabaleset számában 13 %-os csökkenés, míg a halálos munkabaleseteknél 27 %-os csökkenés volt tapasztalható 2004. év eredményéhez viszonyítva. A munkavállalók jogviszonyának rendezése hatására a befizetett járulékok összege megtöbbszöröződött. A feltárt fantomcégek száma 2006 hasonló időszakához képest megháromszorozódott.

A súlyos jogsértést elkövető foglalkoztatók a törvény rendelkezése alapján - mely kizárólag az OMMF eljárásához kötődik - kizárhatók a közbeszerzési eljárásokból és nem részesülhetnek állami támogatásban, ezzel is elősegítve a piac tisztulását, az egyenlő versenyhelyzet szélesebb körű megvalósítását. Napjainkig 33.257 jogsértő munkáltató került fel az OMMF hatósági nyilvántartásába, melyből 22.085 munkáltató nem indulhat közbeszerzési eljárásban.

A beszámoló szerint az OMMF értékközpontú megközelítést alkalmaz munkája során, melynek centrumában a törvények betartása, a munkavállalók garanciális jogainak érvényesülése, kiszolgáltatott helyzetük mérséklése és a foglalkoztatási kultúra szintjének folyamatos emelése áll. A foglalkoztatás biztonsága az egészséget nem veszélyeztető munkahelyeket, a munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek biztonságát, egyéni védőeszközök biztosítását, valamint a munkavállalók törvényes foglalkoztatását jelenti az OMMF számára.

Az OMMF hatósági ellenőrzéseit a Partnerség szellemében végzi, jelentős hangsúlyt helyezve arra, hogy a megelőzés egyre nagyobb szerepet kapjon a napi munka során. A Felügyelőség a regionális szinten létrehozott, térítésmentesen igénybe vehető Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálattal is kifejezésre kívánja juttatni azt a felismerést, hogy a Bizalom-Humánum-Szigor szerves egységének alkalmazásával jöhet létre a munkaerőpiac szereplői közötti együttműködés, válhat jellemzővé a jogkövető magatartás.

Az OMMF tevékenysége fejlesztésében fontos szerepet szán a nyilvánosságnak. A Felügyelőség szeretné bemutatni feladatait, eredményeit, kérni a jobbító szándékú észrevételeket.

Az OMMF beszámolójának teljes szövege elolvasható a Felügyelőség honlapján.

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG