Parlament előtt a Titoktörvény

2008.09.29. Jogi Fórum / TASZ

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter által jegyzett, a minősített adatok védelméről szóló T/6147. számú törvényjavaslat általános vitáját hétfőn kezdte meg az Országgyűlés.

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet (TASZ) örömtelinek tartja, hogy az államtitok és szolgálati titok kérdéskörét az Országgyűlés újraszabályozza. A jelenleg hatályos államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (Ttv.) szabályai a TASZ szerint nem megfelelőek, ezért feltétlenül szükséges és időszerű a tárgykörben új normákat alkotni.

A minősített adat védelméről szóló T/6147 számú törvényjavaslat (továbbiakban: Javaslat) több téren komoly előrelépést eredményezhet az állam átlátható működése terén. Rendkívül komoly lépés, hogy a Javaslat lehetővé teszi a minősítés bírósági felülvizsgálatát, szélesíti az Adatvédelmi Biztos jogköreit; a minősítés garanciái is ígéretesek. Azonban a Javaslat, a külön is deklarált alapjogi célok megvalósítása érdekében számos ponton módosításra szorul. Amennyiben néhány területen módosítják a Javaslatot, sikerülhet egy demokratikus jogállamhoz méltó törvényt alkotni.

  • A TASZ elengedhetetlennek tartja, hogy a Javaslatnak a minősített adatokkal való visszaélést szabályozó, büntetőjogi szabályait újragondolják, mert azok a javaslati formájukban aránytalanul korlátozzák az információs szabadságjogokat és elavultak. A minősítési jogkörükkel visszaélő minősítőkkel szemben azonban feltétlenül szankciók kidolgozását tartják szükségesnek.
  • A TASZ álláspontja szerint nyilvános iktatót kellene létrehozni, amelyből a minősítéshez szükséges feltételek megléte minden egyes minősített adat esetében ellenőrizhető és nyomon követhető a minősítések felülvizsgálatának megtörténte, valamint a minősítések megszűnése vagy megszüntetése.
  • A TASZ szerint minősíthető adatköröket kell megállapítani a hatályos szabályozás titokköri jegyzékéhez hasonlóan. A minősíthető adatok körét a lehető legszűkebbre kell szabni, a törvényalkotónak minden egyes adatkör tekintetében figyelemmel kell lennie arra, hogy az adott adatfajták minősítésének lehetősége szolgálhatja-e az állam nemzetközi szerződésekben is elismert védendő érdekeit, és valóban szükséges-e az adatok minősítése egy demokratikus társadalomban.
  • A jogvédő szervezet úgy véli, biztosítani kell azon érintett személyek információs kárpótlását, akikről bármely állami szerv minősített adatot kezel vagy kezelt.
  • A TASZ szerint a minősítési gyakorlat folyamatos monitorozásra szorul. Megfelelő jogkörökkel és erőforrásokkal felruházott független testület vagy személy feladatának kellene lennie a törvényi feltételek betartásának folyamatos vizsgálata.
  • A minősítés felülvizsgálatának javasolt szabályrendszere a TASZ szerint nem jelent elégséges garanciát arra, hogy kizárólag a legszükségesebb esetekben tartsák fenn a minősítést.
  • A Javaslat a TASZ álláspontja szerint alkotmányellenesen kívánja módosítani a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt. Ezzel szemben a polgári perrendtartás szabályait érintetlenül hagyja, holott szükséges lenne azokon is változtatni a tárgykör koherens szabályozása érdekében.
  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ORSZÁGHÁZ
TASZ