Kartell a holland sörpiacon - 198 millió eurós bírság a Heinekennek - Az Európai Bíróság ítéletével helybenhagyta a büntetést

2012.12.21. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A Bíróság helyben hagyja a holland sörpiacon fennálló kartellban való részvételéért a Heineken NV-vel szemben kiszabott 198 millió eurós és a Bavaria NV-vel szemben kiszabott 20,71 millió eurós bírságot - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-445/11. sz., Bavaria NV kontra Bizottság, valamint a C-452/11. P. sz., Heineken Nederland BV és társai ügyekben hozott ítéletek

A Bizottság 2007. április 18-i határozatával1 összesen több mint 273 millió euró összegű bírságot szabott ki több holland söripari vállalkozással, így többek között a Heineken NV-vel és leányvállalatával, a Heineken Nederland BV-vel, valamint a Bavaria NV-vel szemben a holland sörpiacon 1996. február 27. és 1999. november 3. közötti időszakban fennálló kartellban való részvételükért.

E piacon a söripari vállalkozások a végső fogyasztókhoz két forgalmazási csatornán keresztül juttatják el termékeiket: egyrészt a horecaláncban, vagyis létesítményeken (hoteleken, éttermeken, kávézókon) keresztül történő forgalmazás révén, amelyen belül a fogyasztás a helyszínen történik, másrészt a szupermarketek, valamint bort és tömény alkoholt árusító üzleteken keresztül történő „food” láncban történő forgalmazás révén, amely esetben a sörvásárlás otthoni fogyasztási célokat szolgál.

A Bizottság által megállapított jogsértés a hollandiai sörárak és áremelések – mind a horecaágazatban, mind az otthoni fogyasztási célú eladások ágazatában történő – összehangolásából, ideértve a saját márkanéven forgalmazott söröket is, illetve a hollandiai horecaágazatban az egyéni ügyfeleknek nyújtott egyéb kereskedelmi feltételek alkalmankénti összehangolásából állt.

A Bizottság a Heineken NV-vel és leányvállalatával szemben egyetemlegesen 219,28 millió euró, a Bavaria NV vonatkozásában 22,85 millió euró összegű bírságot szabott ki.

Ezt követően e társaságok a bizottsági határozat megsemmisítése, valamint a velük szemben kiszabott bírság csökkentése iránti kérelmükkel a Törvényszékhez fordultak.

A Törvényszék a 2011 júniusában hozott ítéleteivel2 megállapította egyrészt, hogy a Bizottság nem bizonyította, hogy a jogsértés – a horecaágazat egyéni ügyfeleinek nyújtott árak összehangolásán kívül – egyéb kereskedelmi feltételek alkalmankénti összehangolásából állt volna. Másrészt a Törvényszék a bírságok tekintetében úgy ítélte meg, hogy a bírságnak a Bizottság által már csökkentett összegét további 5% kal kell csökkenteni annak érdekében, hogy az érintett társaságok jogainak az eljárás túlzott időtartama miatti sérelme megfelelően orvoslásra kerüljön.

Következésképpen a Törvényszék a Heineken NV-vel és leányvállalatával szemben eredetileg kiszabott 219,28 millió eurós bírság összegét 198 millió euróra csökkentette. A Bavariával szemben eredetileg kiszabott 22,85 millió eurós bírság összegét pedig 20,71 millió euróra csökkentette.

E társaságok fellebbezést terjesztettek a Bíróság elé, amely a mai napon hozott ítéleteivel elutasítja az összes felhozott kifogást.

Így különösen, a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a Törvényszék nem sértette meg az egyenlő bánásmód elvét annak megállapításával, hogy a bizottsági határozat tárgyát képező kartellre vonatkozó helyzet nem hasonlítható össze a Bizottságnak a belgiumi söripari ágazatra vonatkozóan korábban hozott határozatban meghatározott helyzettel. A különböző jogsértésekre vonatkozó két határozat címzettjeivel szemben kiszabott bírságok közvetlen összehasonlítása azzal a veszéllyel jár, hogy a bírság kiszámításának különböző szakaszait megfosztja az általuk betöltött sajátos funkciójuktól, ugyanis a bírságok végleges összege minden egyes kartell sajátos körülményeit tükrözi.

A Bíróság továbbá úgy ítéli meg, hogy e társaságok gondos ügyintézéshez és védelemhez való joga nem sérült azáltal, hogy a Bizottság megtagadta az eljárás valamely másik fele által a kifogásközléshez fűzött észrevételekhez való hozzáférést.

Végül a Bíróság elutasítja a Heineken által hivatkozott azon érvet, miszerint a Törvényszéknek előzetesen egy, az ugyanezen kartellhez kapcsolódó másik ügyben3 kellett volna határoznia – amelyben a Törvényszék azt állapította meg, hogy a Koninklijke Grolsch söripari vállalkozás nem vett részt a szóban forgó kartellben –, még mielőtt ítéletet hozott volna a jelen ügyekben. E tekintetben a Bíróság hangsúlyozza, hogy az a tény, hogy a jogsértést nem a Koninklijke Grolschnak, hanem azt a leányvállalatának (vagyis a Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV-nek) kellett betudni, a Heineken által elkövetett jogsértés tekintetében irreleváns.
 


1Az EK 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban 2007. április 18 án hozott C (2007) 1697 bizottsági határozat (COMP/B/37.766 – „holland sörpiac” ügy) (HL 2008. C 122., 1. o.).

2A Törvényszéknek a T-240/07. sz., Heineken Netherland BV és Heineken kontra Bizottság ügyben 2010. június 16-án hozott ítélete és a T-235/07. sz., Bavaria BV kontra Bizottság ügyben 2011. június 16-án hozott ítélete.

3A Törvényszék T-234/07. sz., Koninklijke Grolsch kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 15-én hozott ítélete.

 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
VERSENYJOG
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA